viernes, 4 de septiembre de 2020

Berriro lanera! :: Metas y plantación :: 12 septiembre

 

BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIRAKO
DEIALDIA
Espero dugu denok ondo egotea eta gogotsu itzultzea. Berriz ere kargara itzuliko gara, egoerari errespetu handiz, baina ezin gara gelditu.

BBKbasoa proiektuarekin jarraitzen dugu, BBK Fundazioaren laguntzarekin, gure ingurune naturalaren aldeko ekintza eta dibulgaziorako. Gogoratuko duzue iaz iratze meta bat eraiki genuela. Berriro aintzinako baserritarak imitatuko ditugu, eta iratze meta bat altxatuko dugu, horrek zekarren lan gogorra ulertzeko, baina baita auzolanean eta naturan lan egiteko asebetetzea ulertzeko ere.

Landatzeko oso goiz bada ere, denboraldia ahal den guztia aurreratu nahi dugu aurten eta sustrai-lurrarekin landaketa bat egingo dugu.

10 pertsonako hiru talde bereiziko ditugu, eta hiru gune bereizitan lan egingo dugu: bat meta eraikitzeko (iritsiera-ordenaren eta guraren arabera) eta beste bi landaketako. Maskara nahitaezkoa da. Gogorra izan daiteke, baina baliteke une jakin batean pertsonen arteko distantzia ezin mantentzea. 


Irakur itzazue inskripziorako behar diren datu guztiak emateko xehetasunak.

    MESEDEZ ...                               
Izena ematen baduzu, ez hutsik eginGarrantzizko arrazoi bat ba duzu ez joateko, abisatu lehenbailehen. Baina huts egiten baduzu eta garaiz abisatzen ez baduzu, hutsune bat geratuko da, eta beste pertsona bat joan ezinik, eta egun horretako lana txikiagoa zure laguntzarik gabe. Ahalegina, denbora eta baliabideak inbertitzen ditugu: zuhaitzak, hamaiketakoa ... eta horietako batzuk galdu egingo dira joaten ez bazara.

Aurreikuspen klimatologikoa OSO txarra bada, aldez aurretik jakinaraziko dizugu jarduera eten dela. Horregatik telefono mugikorra eskatzen dugu. Bestela, aurrera egingo dugu. Eguraldi txarra dagoenean jardueretan parte hartu nahi ez baduzu, ulertzen dugu, baina gutxienez 4 egun lehenago jakinarazi posta elektronikoz. Bestela, postaren zain egon behar gara beti, eta aldaketak eta kudeaketak egiten azken unera arte eta gure lan-ordutegitik kanpo. Espero dugu ulertzea.


    NORK EMAN DEZAKE IZENA    
18 urtetik gorakoak bakarrik, osasun-egoera horrek irauten duen bitartean
COVID -19rekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, isolamenduan edo berrogeialdian bazaude edo uste baduzu badutela pertsonekin egon zarela, mesedez, arduraz jokatu eta ez joan. Berriro diogu, jardunaldi gehiago izango dira.


 LARUNBATA, IRAILAK 12 - 09:00  
KOKAPENA: Ibarruriko elizaren aparkalekuan (HEMEN)
   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARA: DERRIGORREZKOA izango da lanaldi osorako. Ez behartu janzteko eskatzera. 
ESKULARRUAK: laneko eskularru garbiak emango dizkizugu. Gel desinfektatzailea izango dugu erabili aurretik eta ondoren, edo behar duzunean.
URA: ekarri zure kantinplora etxetik urez beteta goiz osorako.
JANARIA: goiz erdian pikatzeko zerbait eraman dezakezu: fruta, adibidez. Jardunaldiaren amaieran, Ortutik-ekoek ogitartekoak eta fruta ekarriko dizkigute (banaka eta segurtasun osoz).
ARROPA: gudukoak, zikindu daitezkeenak. Begiratu zer aurreikuspen dagoen, uretako arropa edo eguzki-babeslea, txapela eta abar ekartzeko, dagokionaren arabera.
OINETAKOAK: mendiko botak edo antzekoak.
TRESNAK: gure kontu.

  NAHITAEZKOA, IZENA EMATEA  
info@lurgaia.org helbidean, aurreko osteguna baino lehen 13: 00ak arte.
Mezu elektronikoen sarrera-ordena errespetatuko da.

   BEHARREZKO DATUAK   
1. Bertaratutako guztien izena, abizena eta adina
2. Jatorrizko udalerria
3. Kontakturako mugikorraren zenbakia (ezustekoak sortzen badira, horretarako bakarrik erabiliko da)


GARRANTZITSUA: osasun-agintariek COVID-19a prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatu beharko dira, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako neurri alternatiboak. (7.2. artikulua, SND/399/2020 Agindua eta SND/414/2020 Agindua)
CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
Esperamos que estéis todas bien y que volváis con ganas. Volvemos a la carga, con mucho respeto a la situación, pero no podemos parar.

Seguimos con BBKbasoa con la ayuda de Fundación BBK para la acción y divulgación en favor de nuestro medio natural. Recordaréis la construcción de una meta de helechos el año pasado. Volveremos a emular a nuestros caseros de antaño y levantaremos una meta de helecho para comprender el duro trabajo que significaba pero también la satisfacción del esfuerzo en común y en plena naturaleza. 

Es muy pronto para plantar, pero queremos adelantar la temporada todo lo posible y realizar una plantación con cepellón.

Haremos tres grupos separados de 10 personas que trabajarán en tres espacios separados: uno de meta (según orden de llegada y preferencias) y dos de plantación. La mascarilla es obligatoria. Puede ser duro, pero puede que en algún momento puntual no podamos mantener la distancia entre personas. 


Leed bien los detalles para proporcionarnos TODOS LOS DATOS necesarios para la inscripción.

  POR FAVOR...                                
Si te apuntas, no faltes. Si tienes una razón importante lo entenderemos, claro. Avisa lo antes que puedas. Pero, si tú faltas y no avisas con tiempo, quedará un hueco vacío y una persona sin poder ir y la labor de ese día será menor sin tu ayuda. Además, Invertimos esfuerzo, tiempo y recursos económicos: compra de árboles, hamaiketako... y algunos se perderán si no vas. 

Si la previsión climatológica es MUY mala, te avisaremos con antelación de la suspensión de la actividad. Por eso pedimos un número de móvil. Si no, seguiremos adelante. Si no quieres participar en actividades con mal tiempo, lo entendemos, pero avisa con, al menos, 4 días de antelación por correo electrónico. Si no, nos obliga a estar pendientes del correo y con gestiones hasta el último momento y fuera de nuestro horario laboral. Esperamos que lo entiendas.

 
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 18 años, mientras dure esta situación sanitaria. 
Si tienes cualquier síntoma compatible con COVID -19, estás en aislamiento o cuarentena o crees que puedes haber estado en contacto con personas que lo tienen, por favor, actúa con responsabilidad y no acudas. Insistimos, habrá más jornadas.

 
SÁBADO 12 SEPTIEMBRE - 09:00 
UBICACIÓN: aparcamiento de la iglesia de Ibarruri (ver AQUÍ). 
   MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLASERÁ OBLIGATORIA para toda la jornada. Procura que no tengamos que pedirte que te la pongas. 
GUANTES: nosotros te proporcionaremos guantes de trabajo limpios. Dispondremos de gel desinfectante para antes y después de usarlos o para cuando lo necesites.
AGUA: trae tu cantimplora llena desde casa con agua para toda la mañana. 
COMIDA: puedes llevar algo para picar a media mañana: fruta, por ejemplo. Al final de la jornada, las chicas de Ortutik Ahora, nos traerán bocadillos y fruta (de manera individual y con toda la seguridad garantizada).
ROPA: de batalla, que se pueda manchar. Mira la previsión para traer chubasquero, botas de agua o protector solar, gorra, etc, según proceda.
CALZADO: botas de monte o similar.
HERRAMIENTAS: corren de nuestra cuenta. 
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes de las 13:00 del jueves previo.
Se respetará el orden de entrada de los correos electrónicos.

   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (por si surgen imprevistos, solo se usará para esto)


IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)
LAGUNTZAILEA / COLABORA:

No hay comentarios:

Publicar un comentario