viernes, 19 de junio de 2020

EZEZTATUTA / SUSPENDIDA: Zumaiara goaz lanera ⏩ Voluntariado en Zumaia


JARDUNALDIA EZETATUA.
Fundaziokoak ez diren arrazoiengatik
BARKATU ERAGOZPENAK.

JORNADA SUSPENDIDA. 
Por causas ajenas a la Fundación.
DISCULPAD LAS MOLESTIAS.

BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIA ZUMAIAN (abajo en castellano)
Behin hasiz gero, ez gara geldituko!

Hondartza mendia baino nahiago ba duzu, beste jardunaldi bat antolatu dugu hilaren 27rako, Zumaiako Udalarekin batera, Santixoko dunan espezie exotiko inbaditzaileak (EEI) deuseztatu eta kontrolatzeko, Zumaian.

Balio ekologiko handiko eremua da, baina EEI ugari daude ere. Oenotera glazioviana, Onagra, Connyza sp edo Carpobrotus bezalako espezieak, ziur asko, betidanik ezagutuko dituzun espezieak dira, posiblea da euren edertasunagatik estimatzea eta, beharbada, ingurune osasuntsu batekin lotzen duzu. Baina modu artifizialean sartutako espezieak dira, eta espezie autoktonoek bete beharko luketen lekua hartzen dute. Espezie exotiko inbaditzaileak arazo izugarria dira mundu osoan biodibertsitatearentzat, eta dunak bereziki sentikorrak dira arazo horretara. Beti bezala, jarduerari ekin aurretik, beste zerbait azalduko dugu gai honi buruz, eta, nola ez, argibide zehatzak emango ditugu identifikatzeko eta modu seguruan ateratzeko.

Gogoratu zure maskara. Distantzia mantenduko beharko dugu, eta ondo separatuta lan egiten dugunean bakarrik kenduko dugu maskara eta berriro ipini norbaiten ondoan. Asko eskertzen dizuegu erantzukizuna.

Irakur itzazue inskripziorako behar diren datu guztiak emateko xehetasunak.

 
   NOR INSKRIBATU AHAL DA    
18 urtetik gorakoak bakarrik.
COVID -19rekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, isolamenduan edo berrogeialdian bazaude, edo hori duten pertsonekin harremanetan egon zaitezkeela uste baduzu, mesedez, arduraz jokatu eta ez joan. Berriro diogu, jardunaldi gehiago izango dira.

 
  EKAINAK 27 LARUNBATA - 09:30   
KOKAPENA: Santixoko aparkalekuan. KOKAPENA 
   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARANAHITAEZKOA IZANGO DA egun osorako, gure arteko gutxieneko distantzia mantendu dezakegun uneetan izan ezik. Hemen ere arduratsua izan zaitezen eskatzen dizugu: beroa egin dezake eta traba egingo du, baina guztion onerako da. Mesedez, ez eragin guk ipintzeko eskatzea behar izana. Hobe zurea badaramazu.
ESKULARRUAK: lanerako eskularruak emango dizkizugu. 
URA: ekarri zure kantinplora beteta etxetik goiza osorako ur nahorekin.
JANARIA: zerbait eraman dezakezu goiz erdian pikatzeko: fruta, adibidez. 
ARROPA: begiratu zer eguraldia egingo duen txubaskeroa edo eguzki-babeslea, txapela eta abar ekartzeko, dagokionaren arabera.
OINETAKOAK: mendiko botak edo antzekoak.

   NAHITAEZKO INSKRIBAPENA    
info@lurgaia.org helbidean, osteguna 25 baino lehen eta 13: 00ak arte.
   BEHARREZKO DATUAK    
1. Bertaratutako guztien izena, abizena eta adina.
2. Jatorrizko udalerria.
3. Harremanetarako mugikorraren zenbaki bat (ezustekorik gertatuz gero, horretarako baino ez da erabiliko)

MESEDEZ: izena ematen baduzu, ez falta, ez bada oso garrantzitsua den zerbaitengatik, eta abisatu lehenbailehen. Seguruenik, jende asko plazarik gabe geratuko da eta, zu joan ezean, hutsik geratuko da.


GARRANTZITSUA: Errespetatu egin beharko dira osasun-agintariek COVID-19 prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako ordezko neurriak. (SND/399/2020 Agindua, 7.2 artikulua, eta SND/414/2020 Agindua)

VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL ZUMAIA
Una vez que hemos empezado, ¡no paramos!
 
Para quienes prefieran la playa a la montaña, hemos organizado también para el día 27, una jornada, junto con el Ayuntamiento de Zumaia, para la eliminación y control de especies exóticas invasoras (EEI) en la duna de Santixo, en Zumaia.

Se trata de una zona de alto valor ecológico pero con una importante presencia de EEI. Especies como Oenotera glazioviana, conocida como Onagra, Connyza sp o Carpobrotus, son especies que, seguramente conocerás de siempre, que es posible que aprecies por su belleza y que puede que asocies con un entorno sano. Pero que se trata de especies introducidas de forma artificial que ocupan el espacio que deberían ocupar especies autóctonas. Las especies exóticas invasoras son un enorme problema para la biodiversidad en todo el mundo y las dunas son ecosistemas especialmente sensibles a ello. Como siempre, antes de empezar la actividad, explicaremos algo más sobre esta cuestión y, claro está, daremos indicaciones precisas para identificarlas y extraerlas de manera segura. 

Recordad que todos debemos acudir con nuestra mascarilla. Mantendremos la distancia y, solo en aquellos momentos en que trabajemos bien separados, nos quitaremos la mascarilla. Os agradecemos la responsabilidad.

Leed bien los detalles para proporcionarnos todos los datos necesarios para la inscripción.
 
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 18 años. 
Si tienes cualquier síntoma compatible con COVID -19, estás en aislamiento o cuarentena o crees que puedes haber estado en contacto con personas que lo tienen, por favor, actúa con responsabilidad y no acudas. Insistimos, habrá más jornadas.
     SÁBADO 27 JUNIO - 09:30    
UBICACIÓN: Aparcamiento de Santixo. UBICACIÓN 
     MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLASERÁ OBLIGATORIA para toda la jornada, exceptuando los momentos en los que podamos mantener la distancia mínima entre nosotros. Aquí también te pedimos que seas responsable: puede hacer calor y molestará, pero es por el bien de todos. Procura que no tengamos que pedirte que te la pongas. Mejor si llevas la tuya. 
GUANTES: Nosotros te proporcionaremos guantes de trabajo. 
AGUA: trae tu cantimplora llena desde casa con agua para toda la mañana. 
COMIDA: puedes llevar algo para picar a media mañana: fruta, por ejemplo. 
ROPA: mira la previsión para traer ropa de agua, si llueve o protector solar, gorra, etc, según proceda.
CALZADO: botas de monte o similar.
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes del jueves 25 y hasta las 13:00.
   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (por si surgen imprevistos, solo se usará para esto)


POR FAVOR: si te apuntas, no faltes, a no ser que sea por algo muy importante y avisa lo antes posible. Seguramente, mucha gente se habrá quedado sin plaza y, si no vas, quedará vacía.

IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)

martes, 16 de junio de 2020

Gure basora goaz berriro ⏩ Volvemos a nuestro bosque



BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIRAKO
DEIALDIA (castellano, abajo)
Pasa den larunbateko Undabasoko jardunaldia primeran joan zela, jende guztia oso arduratsua izan zela eta oso ondo pasatu genuela ikusita, errepikatuko dugu berriro.

Oraindik zeregin asko geratzen dira landaketen denboraldia hasi arte, eta, dakizuen bezala, zuen laguntza ezinbestekoa da. Undabasora itzuliko gara, oraingoan Astei inguruan, erreka zati bat apaindu eta garbiketa lanak egiteko. Gainera, espezie exotikoetako zuhaitz-ale batzuk dauden eremua da: zipresak, haritz amerikarrak edo platanoak. Zuhaitz hauek, beti eskuz (lurra honda dezakeen makineria astunik erabili gabe), espezie autoktonoekin ordezkatzea erabaki dugu. Zuhaitzen eraztunketaren teknika zertan datzan eta zertarako balio duen azalduko dizuegu.

Inguruko lanen garapenari begiratu bat emateko aprobetxatuko dugu eta, nola ez, proiektuaren xehetasunak azaltzeko eta zuen galderei erantzuteko behar den guztia geldituko dugu bidetik. Badakizue ekintzara bideratutako erakundea garela, baina asko gustatzen zaigu dena azaltzea eta zabaltzea. Eta horretan datza BBK Fundazioaren laguntzari esker aurrera eramaten dugun BBKbasoa proiektua: ekintza eta dibulgazioa.

Azken aldiko jarraibideak errepikatuko ditugu: talde txiki bat eta bakoitzak bere maskara. Distantzia mantenduko dugu, eta ondo bananduta lan egiten dugunean bakarrik kenduko dugu maskara. Eskertzen dizuegu erantzukizuna. Irakur itzazue inskripziorako behar diren datu guztiak emateko xehetasunak.

 
   NOR INSKRIBATU AHAL DA    
18 urtetik gorakoak bakarrik.
Jende guztiari aukera emateko, bi pertsona baino ez ditugu onartuko izen-emate edo talde bakoitzeko.
COVID -19rekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, isolamenduan edo berrogeialdian bazaude, edo hori duten pertsonekin harremanetan egon zaitezkeela uste baduzu, mesedez, arduraz jokatu eta ez joan. Berriro diogu, jardunaldi gehiago izango dira.

 
   EKAINAK 27 LARUNBATA - 09:00    
KOKAPENA: Muxikako Astei landa-etxea eta jatetxearen aparkalekuan. KOKAPENA (Jarraitu ondo zure nabigatzailearen jarraibideei)

   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARANAHITAEZKOA IZANGO DA egun osorako, gure arteko gutxieneko distantzia mantendu dezakegun uneetan izan ezik. Hemen ere arduratsua izan zaitezen eskatzen dizugu: beroa egin dezake eta traba egingo du, baina guztion onerako da. Mesedez, ez eragin guk ipintzeko eskatzea behar izana. Hobe zurea badaramazu.
ESKULARRUAK: ez dira beharrezkoak. Lanerako eskularru garbiak emango dizkizugu. Erabili aurretik eta ondoren, edo behar duzunean, gel desinfektatzailea izango dugu.
URA: ekarri zure kantinplora beteta etxetik goiza osorako ur nahorekin.
JANARIA: zerbait eraman dezakezu goiz erdian pikatzeko: fruta, adibidez. Egunaren amaieran, Ortutik Ahora elkartekoek ogitartekoak eta fruta ekarriko dizkigute (banaka eta segurtasun osoz).
ARROPA: batailakoa, zikindu daitekeena. Begiratu zer eguraldia egingo duen txubaskeroa, uretako botak edo eguzki-babeslea, txapela eta abar ekartzeko, dagokionaren arabera.
OINETAKOAK: mendiko botak edo antzekoak.
TRESNAK: gu arduratzen gara. Behar direnak banatuko ditugu. Gogoratu lanaldian zehar ez partekatzea edo trukatzea.

   NAHITAEZKO INSKRIBAPENA    
info@lurgaia.org helbidean, osteguna 25 baino lehen eta 13: 00ak arte.
Mezu elektronikoen sarrera-ordena errespetatuko da.

   BEHARREZKO DATUAK    
1. Bertaratutako guztien izena, abizena eta adina.
2. Jatorrizko udalerria.
3. Harremanetarako mugikorraren zenbaki bat (ezustekorik gertatuz gero, horretarako baino ez da erabiliko)

MESEDEZ: izena ematen baduzu, ez falta, ez bada oso garrantzitsua den zerbaitengatik, eta abisatu lehenbailehen. Seguruenik, jende asko plazarik gabe geratuko da eta, zu joan ezean, hutsik geratuko da.


GARRANTZITSUA: Errespetatu egin beharko dira osasun-agintariek COVID-19 prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako ordezko neurriak. (SND/399/2020 Agindua, 7.2 artikulua, eta SND/414/2020 Agindua)


CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
En vista de que la jornada pasada en Undabaso fue perfectamente, todo el mundo fue muy responsable y lo pasamos muy bien, vamos a repetir.

Todavía son muchas las tareas que quedan por hacer hasta que comience de nuevo la temporada de plantaciones y, para eso, vuestra ayuda es esencial. Volvemos a Undabaso, esta vez en la zona de Astei, para realizar diferentes labores de restauración y limpieza de un tramo de arroyo. Se trata, además, de una zona con presencia de algunos ejemplares de árboles de especies exóticas, como cipreses, robles americanos o plátanos que, siempre por medios manuales, sin usar maquinaria pesada que pueda degradar el terreno, tenemos pensado ir reemplazando por especies autóctonas. Os explicaremos en qué consiste la técnica del anillado de árboles y cuál es su utilidad.

Aprovecharemos para echar un vistazo a la evolución de los trabajos en la zona y, como ya sabéis, pararemos todo lo que haga falta para explicar los detalles del proyecto y para contestar a vuestras preguntas. Ya sabéis que somos una entidad enfocada en la acción, pero nos gusta mucho divulgar por el camino. Y en eso consiste el proyecto BBKbasoa que llevamos a cabo gracias a la ayuda de Fundación BBK: acción y divulgación. 

Repetimos las pautas de la última vez: un grupo pequeño y cada cual con su mascarilla. Mantendremos la distancia y, solo en aquellos momentos en que trabajemos bien separados, nos quitaremos la mascarilla. Os agradecemos la responsabilidad. Leed bien los detalles para proporcionarnos todos los datos necesarios para la inscripción.

 
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 18 años. 
Para dar oportunidad a todo el mundo, solo admitiremos dos personas por inscripción o grupo.
Si tienes cualquier síntoma compatible con COVID -19, estás en aislamiento o cuarentena o crees que puedes haber estado en contacto con personas que lo tienen, por favor, actúa con responsabilidad y no acudas. Insistimos, habrá más jornadas.

 
     SÁBADO 27 JUNIO - 09:00    
UBICACIÓN: Aparcamiento del restaurante, casa rural Astei, en Muxika. UBICACIÓN (sigue bien las instrucciones de tu navegador)

     MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLASERÁ OBLIGATORIA para toda la jornada, exceptuando los momentos en los que podamos mantener la distancia mínima entre nosotros. Aquí también te pedimos que seas responsable: puede hacer calor y molestará, pero es por el bien de todos. Procura que no tengamos que pedirte que te la pongas. Mejor si llevas la tuya. 
GUANTES: No son necesarios. Nosotros te proporcionaremos guantes de trabajo limpios. Dispondremos de gel desinfectante para antes y después de usarlos o para cuando lo necesites.
AGUA: trae tu cantimplora llena desde casa con agua para toda la mañana. 
COMIDA: puedes llevar algo para picar a media mañana: fruta, por ejemplo. Al final de la jornada, las chicas de Ortutik Ahora, nos traerán bocadillos y fruta (de manera individual y con toda la seguridad garantizada).
ROPA: de batalla, que se pueda manchar. Mira la previsión para traer chubasquero, botas de agua o protector solar, gorra, etc, según proceda.
CALZADO: botas de monte o similar.
HERRAMIENTAS: nosotros nos encargamos. Repartiremos las necesarias. Recuerda no compartirlas o intercambiarlas en el transcurso de la jornada. 

   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes del jueves 25 y hasta las 13:00.
Se respetará el orden de entrada de los correos electrónicos.

   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (por si surgen imprevistos, solo se usará para esto)


POR FAVOR: si te apuntas, no faltes, a no ser que sea por algo muy importante y avisa lo antes posible. Seguramente, mucha gente se habrá quedado sin plaza y, si no vas, quedará vacía.

IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)


Laguntzailea / colabora:

jueves, 11 de junio de 2020

Hitzaldiak martxan 🚶-----🚶 Charlas en marcha. Ekainak 25 junio


Itsasadarreko hitzaldi-paseoa
 
Kontu handiz, gure hitzaldiei eta dibulgazio-jarduerari ekingo diogu.

Espaziorik onena espazio irekia denez, eta, kasu honetan, seguruena ere, Bilboko itsasadarrean zehar hitzaldi-paseoa egitea proposatzen dizuegu, ekainaren 25ean, ostegunean, arratsaldez. Ibaiertzetik ibiliz, Nerbioi-Ibaizabal estuarioaren zati bat zeharkatuko dugu, Arriagatik, Ripatik eta Zorrotza pareraino.

Estuarioaren zati honen eta sistema osoaren egoera ezagutuko dugu. Orain dela hogeita hamar urte saneamendu-plana martxan jarri zenean izandako bilakaera ere azalduko dugu. Javi Francok, Azti zentro teknologikoko ikertzaileak, ia saneamendu plana martxan jarri zenetik ezagutzen eta ikertzen du sistema hau. Itsasadarraren kalitate fisiko-kimikoa eta biologikoa nola hobetu den erakutsiko digu eta bertan bizi diren espezie batzuei buruz hitz egingo digu.

Segurtasun-neurriak zorrotzak izango dira: 18 pertsonako taldea (18 urtetik gorakoak soilik), eta maskara eraman beharko dute guztiek, kontaktu fisikoa saihestu eta, ahal den neurrian, distantzia mantendu. Erantzukizuna eskatzen dizuegu eta jarduera osoan erne egon zaitezten. Parte hartzera animatzen zaituztegu, galderak, interpretazioak, hausnarketak... eginez.


Nahitaezkoa da info@lurgaia.org-en izena ematea. Posta elektronikoen sarrera-ordenaren arabera apuntatuko zaituztegu. Gehienez, 2 pertsona inskripzio bakoitzeko.

Izena, abizena eta mugikor bat adierazi (hagian jarduera etetearen berri emateko).

Eguna: ekainak 25
Ordua: 17:00
Lekua: 
Ripako kaian, Ripa hotelaren parean. Kokapena.
Aurreikusitako iraupena: 3 ordu.


Garrantzitsua: ez joan hitzaldira aldez aurretik izena eman eta gure baieztapena jaso gabe. Mila esker.
 
Zure zain gaude!



Charla-paseo por la ría
 
Reanudamos, pero con mucha precaución, nuestras charlas y actividad divulgativa.

Como el mejor espacio es el espacio abierto y, en este caso, además, es el más seguro, os proponemos una charla-paseo por la Ría de Bilbao, el próximo jueves 25 de junio, por la tarde. Caminando por la ribera, recorreremos parte del estuario del Nervión-Ibaizabal, desde el Arriaga, por Ripa y aguas abajo hasta la altura de Zorroza.

Conoceremos cuál es el estado de esta parte del estuario y de todo el sistema. También explicaremos cómo ha evolucionado con la puesta en marcha del plan de saneamiento, hace ya treinta años. Javi Franco, investigador del centro tecnológico AZTI, conoce e investiga este sistema casi desde la puesta en marcha del plan de saneamiento. Él nos mostrará cómo ha mejorado la calidad físico-química y biológica de la Ría y nos hablará de algunas especies que la habitan.

Por supuesto, las medidas de seguridad van a ser estrictas: el grupo será de 18 personas (solo mayores de 18 años) y quienes acudan deberán hacerlo en todo momento con su mascarilla, evitar el contacto físico y, en la medida de lo posible, mantener la distancia con el resto de participantes. Os pedimos máxima responsabilidad y que estéis pendientes durante toda la actividad. Y os animamos a acudir y participar con preguntas, interpretaciones, reflexiones...

Es obligatorio inscribirse en info@lurgaia.orgOs apuntaremos por orden de entrada de los correos. Máximo, 2 personas por inscripción.

Debéis indicarnos nombre, apellido y un teléfono móvil (por si hubiera que avisar de suspensión de la actividad).


Día: 25 de junio
Hora: 17:00
Lugar: 
muelle de Ripa, a la altura del hotel RipaUbicación.

Duración estimada: 3 horas.

Importante: no acudas a la charla sin inscripción previa y confirmación por nuestra parte. Gracias.
 

¡Te esperamos!

martes, 2 de junio de 2020

Kontuz ibilean, bueltan gaude ➡ Con mucho cuidado, volvemos

    ADI! EZ DAGO PLAZARIK    
  ¡ATENCIÓN! YA NO HAY PLAZAS  


BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIRAKO
DEIALDIA
Oso hilabete gogorrak izan dira eta faltan bota zaituztegu. Denok ondo egotea espero dugu, eta krisi honek ez zaituztela kolpatu, drama kolektiboa, aparte. Espero dezagun okerrena amaitu izana eta, hemendik aurrera, "normaltasun berria" deitzen dioten honi benetan normaltasun berria eta hobea izatea.

Gu ez gara gelditu. Landaketa-denboraldia itxi gabe geratu zen, baina, ahalegin handiz eta zuen laguntza estimagarririk gabe, egiteke geratu zen lan guztia amaitu ahal izan dugu. Beraz, ez kezkatu, gure basoak aurrera jarraitzen du eta inoiz baino indartsuagoa. Gogora dezagun gure helburua: Urdaibaiko Biosfera Erreserbako harizti mistorik handiena sortzen ari gara. Denboraldia, ezeztatze batzuekin eta modu malkartsuan amaitu zen arren, Undabasoko lurretan 
9318 zuhaitz eta zuhaixka gehiago landatuz itxi zen!. Eta ezin izan dugu ospatu...

Baso honen parte zareten guztiok basoa ikustera etortzea gustatuko litzaiguke. Baina oso pixkanaka eta kontu handiz izan beharko. Jardunaldiei berriro ekitea erabaki dugu, parte-hartzaile kopuru oso mugatuan bada ere, eta 15 pertsonako talde batekin hasiko gara. Undabasora hurbilduko gara, aurrerapenak ikusi eta goizeko zati txiki bat espezie exotiko inbaditzaileen kontrol pixka bat egiten emateko, espezie horiek, gure faltan, hazteko ere aprobetxatu baitute.

Jardunaldi hau BBK Fundazioarekin egiten ari garen BBKbasoa proiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu horren laguntzarekin, zorionez, kontatzen dugu, garai zail hauetan.

Jakina, baldintzak oso zehatzak eta zorrotzak izango dira, ulertuko duzuela espero dugu eta zuen erantzukizunera joko dugu. Hasierako hitzaldiarekin batera, parte hartzeko bete beharreko jokabide-jarraibideak eta segurtasun-neurriak emango ditugu. 
Kontsultatu oso ondo xehetasun guztiak jardunaldi hau ondo atera dadin eta, horrela, hurrengo asteburuetan errepikatu ahal izango dugu.
   NOR INSKRIBATU AHAL DA    
18 urtetik gorakoak bakarrik.
Jende guztiari aukera emateko, bi pertsona baino ez ditugu onartuko izen-emate edo talde bakoitzeko.
COVID -19rekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, isolamenduan edo berrogeialdian bazaude, edo hori duten pertsonekin harremanetan egon zaitezkeela uste baduzu, mesedez, arduraz jokatu eta ez joan. Berriro diogu, jardunaldi gehiago izango dira.

 
   EKAINAK 6 LARUNBATA - 09:00    
Kokapena: Ibarruriko Andra Mari Elizako aparkalekua. KOKAPENA

   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARANAHITAEZKOA IZANGO DA egun osorako, gure arteko gutxieneko distantzia mantendu dezakegun uneetan izan ezik. Hemen ere arduratsua izan zaitezen eskatzen dizugu: beroa egin dezake eta traba egingo du, baina guztion onerako da. Mesedez, ez eragin guk ipintzeko eskatzea behar izana. Hobe zurea badaramazu.
ESKULARRUAK: ez dira beharrezkoak. Lanerako eskularru garbiak emango dizkizugu. Erabili aurretik eta ondoren, edo behar duzunean, gel desinfektatzailea izango dugu.
URA: eraman zure kantinplora beteta goiz osorako.
JANARIA: zerbait eraman dezakezu goiz erdian pikatzeko: fruta, adibidez. Egunaren amaieran, Ortutik Ahora elkartekoek ogitartekoak eta fruta ekarriko dizkigute (banaka eta segurtasun osoz).
ARROPA: batailakoa, zikindu daitekeena. Begiratu zer eguraldia egingo duen txubaskeroa, uretako botak edo eguzki-babeslea, txapela eta abar ekartzeko, dagokionaren arabera.
OINETAKOAK: mendiko botak edo antzekoak.
TRESNAK: gu arduratzen gara. Behar direnak banatuko ditugu. Gogoratu lanaldian zehar ez partekatzea edo trukatzea.

   NAHITAEZKO INSKRIBAPENA    
info@lurgaia.org helbidean, osteguna 4 baino lehen eta 13: 00ak arte.
Gogoratu gehienez 15 pertsona onartuko ditugula. Mezu elektronikoen sarrera-ordena errespetatuko da.

   BEHARREZKO DATUAK    
1. Bertaratutako guztien izena, abizena eta adina.
2. Jatorrizko udalerria.
3. Harremanetarako mugikorraren zenbaki bat (ezustekorik gertatuz gero, horretarako baino ez da erabiliko)

MESEDEZ: izena ematen baduzu, ez falta, ez bada oso garrantzitsua den zerbaitengatik, eta abisatu lehenbailehen. Seguruenik, jende asko plazarik gabe geratuko da eta, zu joan ezean, hutsik geratuko da.


GARRANTZITSUA: Nolanahi ere, errespetatu egin beharko dira osasun-agintariek COVID-19 prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako ordezko neurriak. (SND/399/2020 Agindua, 7.2 artikulua, eta SND/414/2020 Agindua)
CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
Han sido meses muy duros y os hemos echado de menos. Esperamos que estéis todos bien y que esta crisis no os haya golpeado, más allá del dolor colectivo. Esperemos que lo peor haya pasado y que, a partir de ahora, esto que llaman "nueva normalidad", realmente sea una normalidad nueva y mejor.

Nosotros no hemos parado. La temporada de plantaciones quedó sin cerrar, pero, con mucho esfuerzo y sin vuestra estimable ayuda, hemos podido terminar todo el trabajo que quedó pendiente. Así que, no os preocupéis, que nuestro bosque sigue adelante, y más fuerte que nunca. Recordemos nuestro objetivo: estamos creando el robledal mixto más grande de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. La temporada, aún habiendo terminado con algunas cancelaciones y de manera abrupta, se cerró con ¡nada menos que 
9318 árboles y arbustos más plantados en terrenos de Undabaso!. Y no hemos podido celebrarlo...

Nos gustaría que todos los que formáis parte de este bosque pudierais venir a verlo. Pero tendrá que ser muy poco a poco. Hemos decidido retomar las jornadas, aunque sea en un número muy limitado de participantes y vamos a comenzar con un grupo de 15 personas, que nos acercaremos a Undabaso para comprobar que todo marcha y dedicar una pequeña parte de la mañana a realizar un poco de control de especies exóticas invasoras que, en nuestra ausencia, también han aprovechado para crecer.

Esta jornada se enmarca dentro del proyecto BBKbasoa que llevamos a cabo con Fundación BBK con cuya ayuda, afortunadamente, en estos tiempos difíciles, seguimos contando.

Claro está, las condiciones van a ser muy concretas y estrictas, esperamos que lo comprendáis y apelamos a vuestra responsabilidad. Junto con la charla inicial, daremos las pautas de comportamiento y las medidas de seguridad que deberás cumplir para participar. 
Consulta muy bien los detalles para que esta jornada salga bien y así podamos repetir los fines de semana sucesivos.
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 18 años. 
Para dar oportunidad a todo el mundo, solo admitiremos dos personas por inscripción o grupo.
Si tienes cualquier síntoma compatible con COVID -19, estás en aislamiento o cuarentena o crees que puedes haber estado en contacto con personas que lo tienen, por favor, actúa con responsabilidad y no acudas. Insistimos, habrá más jornadas.

 
     SÁBADO 6 JUNIO - 09:00    
UBICACIÓN: Aparcamiento de la Iglesia de Andra Mari en Ibarruri. UBICACIÓN
     MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLASERÁ OBLIGATORIA para toda la jornada, exceptuando los momentos en los que podamos mantener la distancia mínima entre nosotros. Aquí también te pedimos que seas responsable: puede hacer calor y molestará, pero es por el bien de todos. Procura que no tengamos que pedirte que te la pongas. Mejor si llevas la tuya.
GUANTES: No son necesarios. Nosotros te proporcionaremos guantes de trabajo limpios. Dispondrremos de gel desinfectante para antes y después de usarlos o para cuando lo necesites.
AGUA: lleva tu cantimplora llena para toda la mañana.
COMIDA: puedes llevar algo para picar a media mañana: fruta, por ejemplo. Al final de la jornada, las chicas de Ortutik Ahora, nos traerán bocadillos y fruta (de manera individual y con toda la seguridad garantizada).
ROPA: de batalla, que se pueda manchar. Mira la previsión para traer chubasquero, botas de agua o protector solar, gorra, etc, según proceda.
CALZADO: botas de monte o similar.
HERRAMIENTAS: nosotros nos encargamos. Repartiremos las necesarias. Recuerda no compartirlas o intercambiarlas en el transcurso de la jornada. 
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes del jueves 4 y hasta las 13:00.
Recuerda que admitiremos, como máximo, 15 personas. Se respetará el orden de entrada de los correos electrónicos.

   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (por si surgen imprevistos, solo se usará para esto)


POR FAVOR: si te apuntas, no faltes, a no ser que sea por algo muy importante y avisa lo antes posible. Seguramente, mucha gente se habrá quedado sin plaza y, si no vas, quedará vacía.

IMPORTANTE: En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)
LAGUNTZAILEA / COLABORA: