miércoles, 23 de septiembre de 2020

Astelehenean ere, Natura zaintzen 🌸 Cuidando la Naturaleza, también en lunes.

 

BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIRAKO
DEIALDIA
IRAILAK 28 ASTELEHENA
Lan-jardunaldi bat antolatzen ari gara hilaren 28rako (astelehena), eta pentsatu dugu agian boluntarioak egongo direla aste barruan denbora dutenak eta gurekin etorri nahi dutenak goiza atsegin bat pasatzeko.
Getxoko txilardietara joango gara. Urte asko daramatzagu Udalarekin lanean eremu honetan. Espezie exotiko inbaditzaileak kontrolatzen jarraituko dugu, ekosistema propioaren kontserbazioa errazteko, hau da, kostaldeko txilardi atlantikoa.
Jardunaldi hau gure BASOeskola proiektuan inskribatuta geratzen da, gure ingurune naturalaren alde lan boluntarioa eta dibulgaziorako BBK Fundazioarekin.

  NAHITAEZKOA, IZENA EMATEA  
info@lurgaia.org helbidean, aurreko ostirala baino lehen 13: 00ak arte.
   BEHARREZKO DATUAK   
1. Bertaratutako zareten guztien izena, abizena eta adina
2. Jatorrizko udalerria
3. Mugikorraren zenbaki bat (ezustekoetarako bakarrik)

 ASTELEHENA, IRAILAK 28 - 09:30  
Azkorriko aparkalekuan (kokapena HEMEN).
   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARA DERRIGORREZKOA 
URA ekarri etxetik.
JANARIA goiz erdian pikatzeko: fruta, edo. Eguerdirako amaituko dugu.
ARROPA eta OINETAKOAK: erosoak. Txapela eta eguzki-babesa edo uretako arropa, eguraldiaren arabera.

ESKULARRUAK eta TRESNAK: gure kontu.
    NORK EMAN DEZAKE IZENA    
16 urtetik gorakoak bakarrik, osasun-egoera horrek irauten duen bitartean.
Mesedez, izena ematen baduzu, ez falta edo abisatu lehen bait lehen.

GARRANTZITSUA: osasun-agintariek COVID-19a prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatu beharko dira, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako neurri alternatiboak. (7.2. artikulua, SND/399/2020 Agindua eta SND/414/2020 Agindua)
CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
LUNES 28 de SEPTIEMBRE
Estamos organizando una jornada de trabajo para el lunes 28 y hemos pensado que quizá haya voluntarias o voluntarios que dispongan de tiempo entre semana y nos quieran acompañar a pasar una agradable mañana.

Iremos a los brezales de Getxo, una zona en la que llevamos años trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento. Continuaremos con la labor de control de especies exóticas invasoras para favorecer la conservación del ecosistema propio, el brezal atlántico costero. 
Esta jornada queda inscrita en nuestro proyecto BASOeskola, con Fundación BBK para la divulgación y el trabajo voluntario en favor de nuestro medio natural.
 
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes de las 13:00 del viernes previo.
   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (solo para imprevistos)
LUNES 28 SEPTIEMBRE - 09:30 
Parking de Azkorri (ver ubicación AQUÍ).
   MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLA OBLIGATORIA
AGUA trae de casa. 
COMIDA: algo para picar a media mañana. Acabaremos a mediodía.
ROPA y CALZADO: cómodo. Gorra y protección solar o ropa de agua, según la previsión.
GUANTES y HERRAMIENTAS: nosotros nos encargamos.
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 16 años, mientras dure esta situación sanitaria. 
Por favor, si te apuntas, no faltes o avisa con antelación. 

IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)
LAGUNTZAILEAK / COLABORAN:

Urriak 4 EZEZTATUA :: Garbiketa Gaztelugatxen 🔆 Eliminación de plásticos. Urriak 17 septiembre:: NUEVA FECHA

 

BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIRAKO
DEIALDIA
URRIAK 17
Euriaren iragarpenak Gaztelugatxeko Donieneko biotopoaren garbiketa atzeratzera behartu gaitu berriro. Urriaren 17rako utzi dugu, ea zorte gehiago dugun oraingoan.
 Bermeoko Udalak laguntzen digu jarduera antolatzen eta hondakinak kentzen.

10 pertsonako taldeak egingo ditugu eta, gainera, kala osoan zehar barreiatuko gara, segurtasun-tartea denbora guztian mantentzeko. Maskara derrigorrezkoa da lanaldi osorako.
  NAHITAEZKOA, IZENA EMATEA  
info@lurgaia.org helbidean, aurreko osteguna baino lehen 13: 00ak arte.
   BEHARREZKO DATUAK   
1. Bertaratutako zareten guztien izena, abizena eta adina
2. Jatorrizko udalerria
3. Mugikorraren zenbaki bat (ezustekoetarako bakarrik)

 URRIAK 17 - 09:00  
KOKAPENA: Eneperiko aparkalekuan, (HEMEN)
   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARA DERRIGORREZKOA lanaldi osorako.
ESKULARRUAK: laneko eskularru garbiak emango dizkizugu.
URA: ekarri zure kantinplora etxetik urez beteta goiz osorako.
JANARIA: goiz erdian pikatzeko zerbait eraman dezakezu: fruta, adibidez. Jardunaldiaren amaieran, Ortutik Ahora catering agroekologikokoek ogitartekoak eta fruta ekarriko dizkigute (banaka eta segurtasun osoz).
ARROPA: gudukoak, zikindu daitezkeenak. Begiratu zer aurreikuspen dagoen, uretako arropa edo eguzki-babeslea, txapela eta abar ekartzeko, dagokionaren arabera.
OINETAKOAK: mendiko botak edo irristatzen ez direnak.

    NORK EMAN DEZAKE IZENA    
16 urtetik gorakoak bakarrik, osasun-egoera horrek irauten duen bitartean.
COVID -19rekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, isolamenduan edo berrogeialdian bazaude edo uste baduzu badutela pertsonekin egon zarela, mesedez, arduraz jokatu eta ez joan. Berriro diogu, jardunaldi gehiago izango dira.

    MESEDEZ ...                               
Izena ematen baduzu, ez hutsik eginGarrantzizko arrazoi bat ba duzu ez joateko, abisatu lehenbailehen beste norbaiti apuntazeko. Ahalegina, denbora eta baliabideak inbertitzen ditugu: zuhaitzak, hamaiketakoa ... eta horietako batzuk galdu egin dezakegu. Eguraldia OSO txarra bada, abisatuko dugu eta etengo dugu. Normalean, aurrera jotzen dugu. Ez baduzu parte hartu nahi, ulertzen dugu, baina gutxienez 4 egun lehenago jakinarazi posta elektronikoz. Bestela, postaren zain eta kudeatzen egon behar gara azken unera arte eta lan-ordutegitik kanpo. Espero dugu ulertzea.

GARRANTZITSUA: osasun-agintariek COVID-19a prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatu beharko dira, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako neurri alternatiboak. (7.2. artikulua, SND/399/2020 Agindua eta SND/414/2020 Agindua)
CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
17 DE OCTUBRE
La previsión de lluvia nos ha vuelto a obligar a posponer la limpieza del biotopo de San Juan de Gaztelugatxe. Lo dejamos para el 17 de octubre, a ver si tenemos más suerte.

El Ayuntamiento de Bermeo  nos ayuda a organizar la actividad y con la retirada de los residuos.

Haremos grupos de 10 personas y, además, nos diseminaremos por toda la cala para mantener todo el tiempo la distancia de seguridad. La mascarilla es obligatoria para toda la jornada.

 
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes de las 13:00 del jueves previo.
   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (solo para imprevistos)
 17  OCTUBRE - 09:00 
UBICACIÓN: aparcamiento del restaurante Eneperi,  UBICACIÓN.
   MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLA BLIGATORIA para toda la jornada.
GUANTES: nosotros te proporcionaremos guantes de trabajo limpios.
AGUA: trae tu cantimplora llena desde casa con agua para toda la mañana. 
COMIDA: puedes llevar algo para picar a media mañana: fruta, por ejemplo. Al final de la jornada, llevaremos algo de picar.
ROPA: de batalla, que se pueda manchar. Mira la previsión para traer chubasquero, botas de agua o protector solar, gorra, etc, según proceda.
CALZADO: botas de senderismo o algo que no resbale en las rocas.
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 16 años, mientras dure esta situación sanitaria. 
Si tienes cualquier síntoma compatible con COVID -19, estás en aislamiento o cuarentena o crees que puedes haber estado en contacto con personas que lo tienen, por favor, actúa con responsabilidad y no acudas. Insistimos, habrá más jornadas.
  POR FAVOR...                                
Si te apuntas, no faltes. Si tienes una razón importante lo entenderemos, claro. Avisa lo antes que puedas para avisar a otra personas. Invertimos esfuerzo, tiempo y recursos económicos: compra de árboles, hamaiketako... que se pueden perder si no vas. Si el tiempo es MUY malo, te avisaremos y suspenderemos. Pero, normalmente, seguimos adelante. Si no quieres participar, lo entendemos, pero avisa con, al menos, 4 días de antelación por correo electrónico. Si no, tenemos que estar pendientes del correo y con gestiones hasta el último momento y fuera del horario laboral. Esperamos que lo entiendas.

IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)
LAGUNTZAILEA / COLABORA:

viernes, 18 de septiembre de 2020

Hitzaldiak martxan 🚶-----🚶 Charlas en marcha. Irailak 22 septiembre

  

Hirugarren hitzaldi-paseoa itsasadarrean

Arrakasta ikusita, hitzaldi-paseoa errepikatuko dugu berriro. Interesa zuen jende asko ezin izan zen joan, beraz, beste saio bat egingo dugu.

Bilboko itsasadarreko hitzaldi-paseoa bat, datorren asteartean, irailaren 22an, arratsaldean
. Ibaiertzetik ibiliz, Nerbioi-Ibaizabal estuarioaren zati bat zeharkatuko dugu, Arriagatik, Ripatik eta Zorrotza pareraino.

Estuarioaren zati honen eta sistema osoaren egoera ezagutuko dugu. Orain dela hogeita hamar urte saneamendu-plana martxan jarri zenean izandako bilakaera ere azalduko dugu. Javi Francok, Azti zentro teknologikoko ikertzaileak, ia saneamendu plana martxan jarri zenetik ezagutzen eta ikertzen du sistema hau. Itsasadarraren kalitate fisiko-kimikoa eta biologikoa nola hobetu den erakutsiko digu eta bertan bizi diren espezie batzuei buruz hitz egingo digu.

Segurtasun-neurriak zorrotzak izango dira: 10 pertsonako taldea (18 urtetik gorakoak soilik), eta maskara eraman beharko dute guztiek, kontaktu fisikoa saihestu eta, ahal den neurrian, distantzia mantendu. Erantzukizuna eskatzen dizuegu eta jarduera osoan erne egon zaitezten. Parte hartzera animatzen zaituztegu, galderak, interpretazioak, hausnarketak... eginez.


Nahitaezkoa da info@lurgaia.org-en izena ematea. Posta elektronikoen sarrera-ordenaren arabera apuntatuko zaituztegu. Gehienez, 2 pertsona inskripzio bakoitzeko.

Izena, abizena eta mugikor bat adierazi (hagian jarduera etetearen berri emateko).

Eguna: irailak 22
Ordua: 17:00
Lekua: 
Ripako kaian, Ripa hotelaren parean. Kokapena.
Aurreikusitako iraupena: 3 ordu.


Garrantzitsua: ez joan hitzaldira aldez aurretik izena eman eta gure baieztapena jaso gabe. Mila esker.
 
   Mesedez ...                               
Zergatik da hain garrantzitsua, izena ematen baduzu, ez huts egitea? Ezuztekoak gertatzen dira, noski. Arrazoi garrantzitsuren bat baduzu, ulertuko dugu. Saiatu ahal duzun azkarren abisatzen. Baina pertsona batek huts egiten badu eta aldez aurretik abisatzen ez badu, hutsune bat hutsik geratuko da, eta baliteke beste interesdun bat egotea, joan ezin izan duena. Aurreikuspen meteorologikoa oso gogorra bada eta jarduera garatzea eragotziko duela uste badugu, etetearen berri emango dizugu. Bestela, aurrera egingo dugu. Ez joatea erabakitzen baduzu, abisatu mesedez gutxienez 4 egun lehenago posta elektronikoz.
Tercera charla-paseo por la ría
 
En vista del éxito, volvemos a repetir la charla-paseo por la ría. Mucha gente interesada se quedó sin poder ir, así que vamos a hacer una nueva sesión.

Os recordamos que se trata de una charla-paseo por la Ría de Bilbao, el próximo martes 22 de septiembre, por la tarde. Caminando por la ribera, recorreremos parte del estuario del Nervión-Ibaizabal, desde el Arriaga, por Ripa y aguas abajo hasta la altura de Zorroza.

Conoceremos cuál es el estado de esta parte del estuario y de todo el sistema. También explicaremos cómo ha evolucionado con la puesta en marcha del plan de saneamiento, hace ya treinta años. Javi Franco, investigador del centro tecnológico AZTI, conoce e investiga este sistema casi desde la puesta en marcha del plan de saneamiento. Él nos mostrará cómo ha mejorado la calidad físico-química y biológica de la Ría y nos hablará de algunas especies que la habitan.

Por supuesto, las medidas de seguridad van a ser estrictas: el grupo será de 10 personas (solo mayores de 18 años) y quienes acudan deberán hacerlo en todo momento con su mascarilla, evitar el contacto físico y, en la medida de lo posible, mantener la distancia con el resto de participantes. Os pedimos máxima responsabilidad y que estéis pendientes durante toda la actividad. Y os animamos a acudir y participar con preguntas, interpretaciones, reflexiones...

Es obligatorio inscribirse en info@lurgaia.orgOs apuntaremos por orden de entrada de los correos. Máximo, 2 personas por inscripción.

Debéis indicarnos nombre, apellido y un teléfono móvil (por si hubiera que avisar de suspensión de la actividad).


Día: 22 de septiembre
Hora: 17:00
Lugar: 
muelle de Ripa, a la altura del hotel RipaUbicación.

Duración estimada: 3 horas.

Importanteno acudas a la charla sin inscripción previa y confirmación por nuestra parte. Gracias.

 
   Por favor ...                               
¿Por qué  es tan importante que, si te apuntas, no faltes a la cita? Los contratiempos ocurren, claro. Si tienes una razón importante, lo entenderemos. Procura avisar lo antes que puedas. Pero cuando una persona falta y no avisa con antelación, queda un hueco vacío y es posible que haya otra persona interesada que no ha podido ir. Si la previsión meteorológica es tan dura que creemos que impedirá el desarrollo de la actividad, avisaremos de la suspensión. Si no, seguiremos adelante. Si decides no  ir, avisa, por favor con, al menos, 4 días de antelación por correo electrónico. 

viernes, 11 de septiembre de 2020

EZEZTATUA / CANCELADA. Garbiketa Gaztelugatxen 🔆 Eliminación de plásticos. Irailak 19 septiembre

 

Fundazioarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, jarduera bertan behera utzi behar izan dugu. Barkatu eragozpenak. :::::::::::::::::::   Por causas ajenas a la Fundación, tenemos que suspender la actividad. Disculpad las molestias.  
BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIRAKO
DEIALDIA
IRAILAK 19
Uda arraro hau amaitu baino lehen, Gaztelugatxeko Donieneko biotopora joango gara. Oso paisaia ezaguna da, baina, denek bezala, ingurumen-arazo handi batek zigortzen du: hondakin plastikoak.

Ezin dugu itsaso osoa garbitu, baina biotopo babestu hori zaindu dezakegu, eta, batez ere, arazo hori zabaldu, sentsibilizatu eta ikusarazi. BBK Fundazioak lan- eta dibulgazio-jardunaldi hau antolatzen laguntzen digu.

10 pertsonako taldeak egingo ditugu eta, gainera, kala osoan zehar zabalduko gara, denbora guztian segurtasun-tartea mantentzeko. Maskara derrigorrezkoa da lanaldi osorako.

  NAHITAEZKOA, IZENA EMATEA  
info@lurgaia.org helbidean, aurreko osteguna baino lehen 13: 00ak arte.
   BEHARREZKO DATUAK   
1. Bertaratutako zareten guztien izena, abizena eta adina
2. Jatorrizko udalerria
3. Mugikorraren zenbaki bat (ezustekoetarako bakarrik)

 LARUNBATA, IRAILAK 19 - 09:00  
KOKAPENA: Eneperiko aparkalekuan, (HEMEN)
   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARA DERRIGORREZKOA lanaldi osorako.
ESKULARRUAK: laneko eskularru garbiak emango dizkizugu.
URA: ekarri zure kantinplora etxetik urez beteta goiz osorako.
JANARIA: goiz erdian pikatzeko zerbait eraman dezakezu: fruta, adibidez. Jardunaldiaren amaieran, Ortutik Ahora catering agroekologikokoek ogitartekoak eta fruta ekarriko dizkigute (banaka eta segurtasun osoz).
ARROPA: gudukoak, zikindu daitezkeenak. Begiratu zer aurreikuspen dagoen, uretako arropa edo eguzki-babeslea, txapela eta abar ekartzeko, dagokionaren arabera.
OINETAKOAK: mendiko botak edo irristatzen ez direnak.

    NORK EMAN DEZAKE IZENA    
18 urtetik gorakoak bakarrik, osasun-egoera horrek irauten duen bitartean.
COVID -19rekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, isolamenduan edo berrogeialdian bazaude edo uste baduzu badutela pertsonekin egon zarela, mesedez, arduraz jokatu eta ez joan. Berriro diogu, jardunaldi gehiago izango dira.

    MESEDEZ ...                               
Izena ematen baduzu, ez hutsik eginGarrantzizko arrazoi bat ba duzu ez joateko, abisatu lehenbailehen beste norbaiti apuntazeko. Ahalegina, denbora eta baliabideak inbertitzen ditugu: zuhaitzak, hamaiketakoa ... eta horietako batzuk galdu egin dezakegu. Eguraldia OSO txarra bada, abisatuko dugu eta etengo dugu. Normalean, aurrera jotzen dugu. Ez baduzu parte hartu nahi, ulertzen dugu, baina gutxienez 4 egun lehenago jakinarazi posta elektronikoz. Bestela, postaren zain eta kudeatzen egon behar gara azken unera arte eta lan-ordutegitik kanpo. Espero dugu ulertzea.

GARRANTZITSUA: osasun-agintariek COVID-19a prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatu beharko dira, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako neurri alternatiboak. (7.2. artikulua, SND/399/2020 Agindua eta SND/414/2020 Agindua)
CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
19 SEPTIEMBRE
Antes de que acabe este verano raro, nos vamos a acercar al biotopo de San Juan de Gaztelugatxe. Un paisaje muy conocido pero que se ve castigado, como todos, por un problema medioambiental muy gordo: los residuos plásticos.

No podemos limpiar todo el mar, pero sí podemos cuidar de este biotopo protegido y, sobre todo, divulgar, sensibilizar y visibilizar este problema. Fundación BBK nos ayuda a organizar esta jornada de trabajo y divulgación.


Haremos grupos de 10 personas y, además, nos diseminaremos por toda la cala para mantener todo el tiempo la distancia de seguridad. La mascarilla es obligatoria para toda la jornada.
 
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes de las 13:00 del jueves previo.
   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (solo para imprevistos)
SÁBADO 19 SEPTIEMBRE - 09:00 
UBICACIÓN: aparcamiento del restaurante Eneperi,  UBICACIÓN.
   MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLA BLIGATORIA para toda la jornada.
GUANTES: nosotros te proporcionaremos guantes de trabajo limpios.
AGUA: trae tu cantimplora llena desde casa con agua para toda la mañana. 
COMIDA: puedes llevar algo para picar a media mañana: fruta, por ejemplo. Al final de la jornada, el catering agroecológico de Ortutik Ahora nos traerá bocadillos y fruta (de manera individual y con toda la seguridad garantizada).
ROPA: de batalla, que se pueda manchar. Mira la previsión para traer chubasquero, botas de agua o protector solar, gorra, etc, según proceda.
CALZADO: botas de senderismo o algo que no resbale en las rocas.
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 18 años, mientras dure esta situación sanitaria. 
Si tienes cualquier síntoma compatible con COVID -19, estás en aislamiento o cuarentena o crees que puedes haber estado en contacto con personas que lo tienen, por favor, actúa con responsabilidad y no acudas. Insistimos, habrá más jornadas.
  POR FAVOR...                                
Si te apuntas, no faltes. Si tienes una razón importante lo entenderemos, claro. Avisa lo antes que puedas para avisar a otra personas. Invertimos esfuerzo, tiempo y recursos económicos: compra de árboles, hamaiketako... que se pueden perder si no vas. Si el tiempo es MUY malo, te avisaremos y suspenderemos. Pero, normalmente, seguimos adelante. Si no quieres participar, lo entendemos, pero avisa con, al menos, 4 días de antelación por correo electrónico. Si no, tenemos que estar pendientes del correo y con gestiones hasta el último momento y fuera del horario laboral. Esperamos que lo entiendas.

IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)
LAGUNTZAILEA / COLABORA:

Hitzaldiak martxan 🚶-----🚶 Charlas en marcha. Irailak 17 septiembre

 

PLAZA GUZTIAK BETETA, BARKATU ERAGOZPENAK
COMPLETAS TODAS LAS PLAZAS, LO SENTIMOS
Hirugarren hitzaldi-paseoa itsasadarrean

Arrakasta ikusita, hitzaldi-paseoa errepikatuko dugu berriro. Interesa zuen jende asko ezin izan zen joan, beraz, beste saio bat egingo dugu.

Bilboko itsasadarreko hitzaldi-paseoa bat, datorren ostegunean, irailaren 17an, arratsaldean
. Ibaiertzetik ibiliz, Nerbioi-Ibaizabal estuarioaren zati bat zeharkatuko dugu, Arriagatik, Ripatik eta Zorrotza pareraino.

Estuarioaren zati honen eta sistema osoaren egoera ezagutuko dugu. Orain dela hogeita hamar urte saneamendu-plana martxan jarri zenean izandako bilakaera ere azalduko dugu. Javi Francok, Azti zentro teknologikoko ikertzaileak, ia saneamendu plana martxan jarri zenetik ezagutzen eta ikertzen du sistema hau. Itsasadarraren kalitate fisiko-kimikoa eta biologikoa nola hobetu den erakutsiko digu eta bertan bizi diren espezie batzuei buruz hitz egingo digu.

Segurtasun-neurriak zorrotzak izango dira: 10 pertsonako taldea (18 urtetik gorakoak soilik), eta maskara eraman beharko dute guztiek, kontaktu fisikoa saihestu eta, ahal den neurrian, distantzia mantendu. Erantzukizuna eskatzen dizuegu eta jarduera osoan erne egon zaitezten. Parte hartzera animatzen zaituztegu, galderak, interpretazioak, hausnarketak... eginez.


Nahitaezkoa da info@lurgaia.org-en izena ematea. Posta elektronikoen sarrera-ordenaren arabera apuntatuko zaituztegu. Gehienez, 2 pertsona inskripzio bakoitzeko.

Izena, abizena eta mugikor bat adierazi (hagian jarduera etetearen berri emateko).

Eguna: irailak 17, osteguna
Ordua: 17:00
Lekua: 
Ripako kaian, Ripa hotelaren parean. Kokapena.
Aurreikusitako iraupena: 3 ordu.


Garrantzitsua: ez joan hitzaldira aldez aurretik izena eman eta gure baieztapena jaso gabe. Mila esker.
 
   Mesedez ...                               
Zergatik da hain garrantzitsua, izena ematen baduzu, ez huts egitea? Ezuztekoak gertatzen dira, noski. Arrazoi garrantzitsuren bat baduzu, ulertuko dugu. Saiatu ahal duzun azkarren abisatzen. Baina pertsona batek huts egiten badu eta aldez aurretik abisatzen ez badu, hutsune bat hutsik geratuko da, eta baliteke beste interesdun bat egotea, joan ezin izan duena. Aurreikuspen meteorologikoa oso gogorra bada eta jarduera garatzea eragotziko duela uste badugu, etetearen berri emango dizugu. Bestela, aurrera egingo dugu. Ez joatea erabakitzen baduzu, abisatu mesedez gutxienez 4 egun lehenago posta elektronikoz.
Tercera charla-paseo por la ría
 
En vista del éxito, volvemos a repetir la charla-paseo por la ría. Mucha gente interesada se quedó sin poder ir, así que vamos a hacer una nueva sesión.

Os recordamos que se trata de una charla-paseo por la Ría de Bilbao, el próximo jueves 17 de septiembre, por la tarde. Caminando por la ribera, recorreremos parte del estuario del Nervión-Ibaizabal, desde el Arriaga, por Ripa y aguas abajo hasta la altura de Zorroza.

Conoceremos cuál es el estado de esta parte del estuario y de todo el sistema. También explicaremos cómo ha evolucionado con la puesta en marcha del plan de saneamiento, hace ya treinta años. Javi Franco, investigador del centro tecnológico AZTI, conoce e investiga este sistema casi desde la puesta en marcha del plan de saneamiento. Él nos mostrará cómo ha mejorado la calidad físico-química y biológica de la Ría y nos hablará de algunas especies que la habitan.

Por supuesto, las medidas de seguridad van a ser estrictas: el grupo será de 10 personas (solo mayores de 18 años) y quienes acudan deberán hacerlo en todo momento con su mascarilla, evitar el contacto físico y, en la medida de lo posible, mantener la distancia con el resto de participantes. Os pedimos máxima responsabilidad y que estéis pendientes durante toda la actividad. Y os animamos a acudir y participar con preguntas, interpretaciones, reflexiones...

Es obligatorio inscribirse en info@lurgaia.orgOs apuntaremos por orden de entrada de los correos. Máximo, 2 personas por inscripción.

Debéis indicarnos nombre, apellido y un teléfono móvil (por si hubiera que avisar de suspensión de la actividad).


Día: 17 de septiembre
Hora: 17:00
Lugar: 
muelle de Ripa, a la altura del hotel RipaUbicación.

Duración estimada: 3 horas.

Importanteno acudas a la charla sin inscripción previa y confirmación por nuestra parte. Gracias.

 
   Por favor ...                               
¿Por qué  es tan importante que, si te apuntas, no faltes a la cita? Los contratiempos ocurren, claro. Si tienes una razón importante, lo entenderemos. Procura avisar lo antes que puedas. Pero cuando una persona falta y no avisa con antelación, queda un hueco vacío y es posible que haya otra persona interesada que no ha podido ir. Si la previsión meteorológica es tan dura que creemos que impedirá el desarrollo de la actividad, avisaremos de la suspensión. Si no, seguiremos adelante. Si decides no  ir, avisa, por favor con, al menos, 4 días de antelación por correo electrónico. 

viernes, 4 de septiembre de 2020

Berriro lanera! :: Metas y plantación :: 12 septiembre

 

BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIRAKO
DEIALDIA
Espero dugu denok ondo egotea eta gogotsu itzultzea. Berriz ere kargara itzuliko gara, egoerari errespetu handiz, baina ezin gara gelditu.

BBKbasoa proiektuarekin jarraitzen dugu, BBK Fundazioaren laguntzarekin, gure ingurune naturalaren aldeko ekintza eta dibulgaziorako. Gogoratuko duzue iaz iratze meta bat eraiki genuela. Berriro aintzinako baserritarak imitatuko ditugu, eta iratze meta bat altxatuko dugu, horrek zekarren lan gogorra ulertzeko, baina baita auzolanean eta naturan lan egiteko asebetetzea ulertzeko ere.

Landatzeko oso goiz bada ere, denboraldia ahal den guztia aurreratu nahi dugu aurten eta sustrai-lurrarekin landaketa bat egingo dugu.

10 pertsonako hiru talde bereiziko ditugu, eta hiru gune bereizitan lan egingo dugu: bat meta eraikitzeko (iritsiera-ordenaren eta guraren arabera) eta beste bi landaketako. Maskara nahitaezkoa da. Gogorra izan daiteke, baina baliteke une jakin batean pertsonen arteko distantzia ezin mantentzea. 


Irakur itzazue inskripziorako behar diren datu guztiak emateko xehetasunak.

    MESEDEZ ...                               
Izena ematen baduzu, ez hutsik eginGarrantzizko arrazoi bat ba duzu ez joateko, abisatu lehenbailehen. Baina huts egiten baduzu eta garaiz abisatzen ez baduzu, hutsune bat geratuko da, eta beste pertsona bat joan ezinik, eta egun horretako lana txikiagoa zure laguntzarik gabe. Ahalegina, denbora eta baliabideak inbertitzen ditugu: zuhaitzak, hamaiketakoa ... eta horietako batzuk galdu egingo dira joaten ez bazara.

Aurreikuspen klimatologikoa OSO txarra bada, aldez aurretik jakinaraziko dizugu jarduera eten dela. Horregatik telefono mugikorra eskatzen dugu. Bestela, aurrera egingo dugu. Eguraldi txarra dagoenean jardueretan parte hartu nahi ez baduzu, ulertzen dugu, baina gutxienez 4 egun lehenago jakinarazi posta elektronikoz. Bestela, postaren zain egon behar gara beti, eta aldaketak eta kudeaketak egiten azken unera arte eta gure lan-ordutegitik kanpo. Espero dugu ulertzea.


    NORK EMAN DEZAKE IZENA    
18 urtetik gorakoak bakarrik, osasun-egoera horrek irauten duen bitartean
COVID -19rekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, isolamenduan edo berrogeialdian bazaude edo uste baduzu badutela pertsonekin egon zarela, mesedez, arduraz jokatu eta ez joan. Berriro diogu, jardunaldi gehiago izango dira.


 LARUNBATA, IRAILAK 12 - 09:00  
KOKAPENA: Ibarruriko elizaren aparkalekuan (HEMEN)
   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARA: DERRIGORREZKOA izango da lanaldi osorako. Ez behartu janzteko eskatzera. 
ESKULARRUAK: laneko eskularru garbiak emango dizkizugu. Gel desinfektatzailea izango dugu erabili aurretik eta ondoren, edo behar duzunean.
URA: ekarri zure kantinplora etxetik urez beteta goiz osorako.
JANARIA: goiz erdian pikatzeko zerbait eraman dezakezu: fruta, adibidez. Jardunaldiaren amaieran, Ortutik-ekoek ogitartekoak eta fruta ekarriko dizkigute (banaka eta segurtasun osoz).
ARROPA: gudukoak, zikindu daitezkeenak. Begiratu zer aurreikuspen dagoen, uretako arropa edo eguzki-babeslea, txapela eta abar ekartzeko, dagokionaren arabera.
OINETAKOAK: mendiko botak edo antzekoak.
TRESNAK: gure kontu.

  NAHITAEZKOA, IZENA EMATEA  
info@lurgaia.org helbidean, aurreko osteguna baino lehen 13: 00ak arte.
Mezu elektronikoen sarrera-ordena errespetatuko da.

   BEHARREZKO DATUAK   
1. Bertaratutako guztien izena, abizena eta adina
2. Jatorrizko udalerria
3. Kontakturako mugikorraren zenbakia (ezustekoak sortzen badira, horretarako bakarrik erabiliko da)


GARRANTZITSUA: osasun-agintariek COVID-19a prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatu beharko dira, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako neurri alternatiboak. (7.2. artikulua, SND/399/2020 Agindua eta SND/414/2020 Agindua)
CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
Esperamos que estéis todas bien y que volváis con ganas. Volvemos a la carga, con mucho respeto a la situación, pero no podemos parar.

Seguimos con BBKbasoa con la ayuda de Fundación BBK para la acción y divulgación en favor de nuestro medio natural. Recordaréis la construcción de una meta de helechos el año pasado. Volveremos a emular a nuestros caseros de antaño y levantaremos una meta de helecho para comprender el duro trabajo que significaba pero también la satisfacción del esfuerzo en común y en plena naturaleza. 

Es muy pronto para plantar, pero queremos adelantar la temporada todo lo posible y realizar una plantación con cepellón.

Haremos tres grupos separados de 10 personas que trabajarán en tres espacios separados: uno de meta (según orden de llegada y preferencias) y dos de plantación. La mascarilla es obligatoria. Puede ser duro, pero puede que en algún momento puntual no podamos mantener la distancia entre personas. 


Leed bien los detalles para proporcionarnos TODOS LOS DATOS necesarios para la inscripción.

  POR FAVOR...                                
Si te apuntas, no faltes. Si tienes una razón importante lo entenderemos, claro. Avisa lo antes que puedas. Pero, si tú faltas y no avisas con tiempo, quedará un hueco vacío y una persona sin poder ir y la labor de ese día será menor sin tu ayuda. Además, Invertimos esfuerzo, tiempo y recursos económicos: compra de árboles, hamaiketako... y algunos se perderán si no vas. 

Si la previsión climatológica es MUY mala, te avisaremos con antelación de la suspensión de la actividad. Por eso pedimos un número de móvil. Si no, seguiremos adelante. Si no quieres participar en actividades con mal tiempo, lo entendemos, pero avisa con, al menos, 4 días de antelación por correo electrónico. Si no, nos obliga a estar pendientes del correo y con gestiones hasta el último momento y fuera de nuestro horario laboral. Esperamos que lo entiendas.

 
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 18 años, mientras dure esta situación sanitaria. 
Si tienes cualquier síntoma compatible con COVID -19, estás en aislamiento o cuarentena o crees que puedes haber estado en contacto con personas que lo tienen, por favor, actúa con responsabilidad y no acudas. Insistimos, habrá más jornadas.

 
SÁBADO 12 SEPTIEMBRE - 09:00 
UBICACIÓN: aparcamiento de la iglesia de Ibarruri (ver AQUÍ). 
   MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLASERÁ OBLIGATORIA para toda la jornada. Procura que no tengamos que pedirte que te la pongas. 
GUANTES: nosotros te proporcionaremos guantes de trabajo limpios. Dispondremos de gel desinfectante para antes y después de usarlos o para cuando lo necesites.
AGUA: trae tu cantimplora llena desde casa con agua para toda la mañana. 
COMIDA: puedes llevar algo para picar a media mañana: fruta, por ejemplo. Al final de la jornada, las chicas de Ortutik Ahora, nos traerán bocadillos y fruta (de manera individual y con toda la seguridad garantizada).
ROPA: de batalla, que se pueda manchar. Mira la previsión para traer chubasquero, botas de agua o protector solar, gorra, etc, según proceda.
CALZADO: botas de monte o similar.
HERRAMIENTAS: corren de nuestra cuenta. 
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes de las 13:00 del jueves previo.
Se respetará el orden de entrada de los correos electrónicos.

   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (por si surgen imprevistos, solo se usará para esto)


IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)
LAGUNTZAILEA / COLABORA: