miércoles, 23 de septiembre de 2020

Astelehenean ere, Natura zaintzen 🌸 Cuidando la Naturaleza, también en lunes.

 

BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIRAKO
DEIALDIA
IRAILAK 28 ASTELEHENA
Lan-jardunaldi bat antolatzen ari gara hilaren 28rako (astelehena), eta pentsatu dugu agian boluntarioak egongo direla aste barruan denbora dutenak eta gurekin etorri nahi dutenak goiza atsegin bat pasatzeko.
Getxoko txilardietara joango gara. Urte asko daramatzagu Udalarekin lanean eremu honetan. Espezie exotiko inbaditzaileak kontrolatzen jarraituko dugu, ekosistema propioaren kontserbazioa errazteko, hau da, kostaldeko txilardi atlantikoa.
Jardunaldi hau gure BASOeskola proiektuan inskribatuta geratzen da, gure ingurune naturalaren alde lan boluntarioa eta dibulgaziorako BBK Fundazioarekin.

  NAHITAEZKOA, IZENA EMATEA  
info@lurgaia.org helbidean, aurreko ostirala baino lehen 13: 00ak arte.
   BEHARREZKO DATUAK   
1. Bertaratutako zareten guztien izena, abizena eta adina
2. Jatorrizko udalerria
3. Mugikorraren zenbaki bat (ezustekoetarako bakarrik)

 ASTELEHENA, IRAILAK 28 - 09:30  
Azkorriko aparkalekuan (kokapena HEMEN).
   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARA DERRIGORREZKOA 
URA ekarri etxetik.
JANARIA goiz erdian pikatzeko: fruta, edo. Eguerdirako amaituko dugu.
ARROPA eta OINETAKOAK: erosoak. Txapela eta eguzki-babesa edo uretako arropa, eguraldiaren arabera.

ESKULARRUAK eta TRESNAK: gure kontu.
    NORK EMAN DEZAKE IZENA    
16 urtetik gorakoak bakarrik, osasun-egoera horrek irauten duen bitartean.
Mesedez, izena ematen baduzu, ez falta edo abisatu lehen bait lehen.

GARRANTZITSUA: osasun-agintariek COVID-19a prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatu beharko dira, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako neurri alternatiboak. (7.2. artikulua, SND/399/2020 Agindua eta SND/414/2020 Agindua)
CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
LUNES 28 de SEPTIEMBRE
Estamos organizando una jornada de trabajo para el lunes 28 y hemos pensado que quizá haya voluntarias o voluntarios que dispongan de tiempo entre semana y nos quieran acompañar a pasar una agradable mañana.

Iremos a los brezales de Getxo, una zona en la que llevamos años trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento. Continuaremos con la labor de control de especies exóticas invasoras para favorecer la conservación del ecosistema propio, el brezal atlántico costero. 
Esta jornada queda inscrita en nuestro proyecto BASOeskola, con Fundación BBK para la divulgación y el trabajo voluntario en favor de nuestro medio natural.
 
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes de las 13:00 del viernes previo.
   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (solo para imprevistos)
LUNES 28 SEPTIEMBRE - 09:30 
Parking de Azkorri (ver ubicación AQUÍ).
   MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLA OBLIGATORIA
AGUA trae de casa. 
COMIDA: algo para picar a media mañana. Acabaremos a mediodía.
ROPA y CALZADO: cómodo. Gorra y protección solar o ropa de agua, según la previsión.
GUANTES y HERRAMIENTAS: nosotros nos encargamos.
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 16 años, mientras dure esta situación sanitaria. 
Por favor, si te apuntas, no faltes o avisa con antelación. 

IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)
LAGUNTZAILEAK / COLABORAN:

No hay comentarios:

Publicar un comentario