jueves, 21 de noviembre de 2013

¿Te animas a participar el próximo sábado en una nueva jornada de voluntariado ambiental?


Tal y como os hemos comentado en multitud de ocasiones, una de las líneas de trabajo más importantes de la Fundación Lurgaia es el Programa Quercus, cuyo fin es la conservación y restauración de nuestros bosques autóctonos, y para lo cual nos apoyamos en cuatro pilares básicos.

Hainbat aldiz komentatu izan dugun lez, Lurgaia Fundazioaren lan-ildo garrantzitsuenetako bat Quercus Programa da, bertako basoak kontserbatzea eta leheneratzea helburu duena eta funtsezko lau oinarri dituena: 

  • La custodia del territorio como herramienta de gestión
  • Lurraldearen zaintza kudeaketa-tresna gisa

  • El origen de la planta como criterio de actuación
  • Landarearen jatorria, jarduteko irizpide gisa

  • El trabajo voluntario como forma de participación e implicación ciudadana 
  • Borondatezko lana herritarrek parte hartzeko eta inplikatzeko modu gisa

  • La sucesión ecológica como base de actuación
  • Segida ekologikoa jardueraren oinarri gisa


En definitiva, una vez que hemos accedido a la gestión de terrenos, bien sea mediante la compra de los mismos o llegando a acuerdos con sus propietarios por medio de la herramienta de la Custodia del Territorio, para poder llevar a cabo la restauración de los mismos, entre otras muchas actuaciones forestales, se llevan a cabo labores de plantación de especies autóctonas, siguiendo siempre la sucesión ecológica, por medio de jornadas de voluntariado ambiental.

Para ello es necesario disponer de planta autóctona y con garantía de origen, ya que la utilización de especies y ejemplares procedentes de la propia región objeto de restauración es una garantía de adaptación de las plantas y una medida de conservación de la biodiversidad genética. En el año 2004 la Fundación Lurgaia puso en marcha un pequeño vivero de planta autóctona, en el que obtener planta de las especies forestales tanto arbóreas como arbustivas más significativas presentes de forma natural en este territorio, por medio de la germinación de semillas seleccionadas y recolectadas por nosotros mismos garantizando así su origen y calidad, así como gracias al engorde de pequeños ejemplares provenientes de otros viveros de planta autóctona.

En estas fechas, y antes de empezar la temporada de plantaciones, ya organizamos una jornada de selección y recolección de semillas de árboles y arbustos autóctonos para conseguir nuevas plántulas en el vivero, que serán utilizadas en futuras plantaciones, y ahora toca poner en marcha otras actuaciones necesarias para el buen funcionamiento y mantenimiento del vivero.

Labur esanda, lurraldeen kudeaketara iritsi ondoren, dela horiek erosita, dela jabeekin Lurraldearen Zaintza izeneko tresnaren bitartez itunduta, basoak leheneratu ahal izateko, basozaintzako beste ekintza ugari gauzatzeaz gain, bertako espezieetako landare gazteak aldatzen ditugu, betiere segida ekologikoari jarraituz, ingurumen-boluntariotzako jardunaldietan.

Horretarako landare autoktono gazteak lortu behar ditugu, jatorri ziurtatukoak beti, zeren landareak ondo moldatuko direla bermatzen baitu eskualdeko bertako jatorria duten landareak erabiltzeak, dibertsitate genetikoa kontserbatzeko neurria izateaz gain. 2004. urtean, bertako landareen haztegi txiki bat ireki zuen Lurgaia Fundazioak gure lurraldean berez bizi diren baso-espezie esanguratsuenen aleak ekoizteko, bai zuhaitzak, bai zuhaixkak. Lehen haziak guk geuk aukeratu eta bildu genituen eta haietatik jaio ziren gure landareak; haien jatorria eta kalitatea, beraz, bermatuta daude, Horiez gain, landare autoktonoen beste haztegi batzuetatik ekarritako landare gazteak ere hazi genituen hemen.

Haztegirako landare berriak izateko ere, sasoi honetan zuhaitz eta zuhaixken haziak hautatzeko eta biltzeko jardunaldi bat ere antolatu genuen, aldaketa-sasoiari ekin aurretik; hala, etorkizunean egingo ditugun ekitaldietan ere izango dugu bertako landarea. Oraingoan, berriz, haztegiak egoki funtzionatzeko eta haren mantentze-lanerako beharrezko beste ekintza batzuk abiarazi behar dira.


¿Te animas a participar en el vivero 
el próximo sábado 30 de noviembre?

Ez al zara etorriko datorren larunbatean, azaroak 30, haztegian parte hartzera?


Esta actuación se encuentra enmarcada dentro del proyecto "Conociendo paso a paso la restauración de nuestros bosques autóctonos", subvencionado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco dentro de la línea de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de voluntariado ambiental, cuya resolución ha tenido lugar el pasado 20 de septiembre, y por la que actuaciones como las llevadas a cabo este año 2013, dentro del Programa Quercus de conservación y restauración de nuestros bosques autóctonos, en Munitibar, Busturia, Alonsotegi, Bedarona y en el vivero de planta autóctona, la recogida de semillas autóctonas, y dos actuaciones, entre ellas la vuelta al vivero de la fundación, que nos quedan de aquí a final de año, han sido y serán subvencionadas en el marco de dicho proyecto. 

En primer lugar, y como es habitual en las diferentes jornadas de voluntariado ambiental, se explicarán diferentes aspectos sobre la importancia de disponer de un vivero propio de planta autóctona, la importancia del origen de la planta, así como las diferentes actuaciones que son necesarias realizar en él a lo largo del año para su mantenimiento. Por ello, durante la jornada la actividad principal serán diferentes actuaciones destinadas a su mantenimiento, como la colocación de ejemplares para engordar, siembra de semillas, eliminación de herbáceas…, así como otras actuaciones necesarias para el buen mantenimiento del vivero, entre ellas, la mejora del vallado perimetral del vivero para evitar la entrada del corzo.

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politikako sailak ingurumenaren arloko boluntariotzako proiektuak gauzatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuentzako diru-laguntzen deialdiaren baitan diruz lagundutako “Gure baso autoktonoak nola leheneratzen diren urratsez urrats ikastea” proiektuaren esparruan kokatzen da ekimen hau. Irailaren 20an ebatzi zen deialdia, eta haren bitartez eta haren testuinguruan lagundu eta lagunduko dira diruz 2013an gure baso autoktonoak kontserbatzeko eta leheneratzeko Quercus Programaren barruan Munitibarren, Busturian, Alonsotegin, Bedaroan eta landare autoktonoen haztegian egindako ekintzak, hazi autoktonoen bilketa, eta hemendik urte amaiera bitartean egin behar ditugun beste bi ekintza ere (tartean Fundazioaren haztegira itzultzea). 

Aurrena, ingurumen-boluntariotzako ekimenetan ohi denez, landare autoktonoetako haztegi propioa edukitzea eta landarea jatorri egokikoa izatea zeinen garrantzitsua den azalduko da, bai eta hura urte osoan zaintzeko egin beharreko eragiketa guztien berri eman ere. Hori dela eta, jardunaldian egingo diren jarduera nagusiak mantentze-lanen arloko eragiketak izango dira, hala nola hazteko kimu gazteak aldatzea, haziak ereitea, belarrak kentzea… Horrez gain, haztegiak onik segitzeko beste zenbait lan ere egingo dira, beteak beste inguruko hesia hobetzea, orkatzik sar ez dadin.

Tenemos previsto juntarnos el próximo sábado en el Polígono Industrial Arriandi en Iurreta, a las 9:30 de la mañana, desde donde en coches nos desplazaremos al vivero. La jornada será de medio día y todo el material necesario (guantes, herramientas...) estará a cargo de la fundación, y luego tendremos un pequeño hamaiketako de agradecimiento. Te recomendamos que lleves calzado adecuado, ya sea botas de monte o de agua.

Es obligatorio inscribirse. Haznos saber por medio del mail si vas a acompañarnos el sábado para que podamos planificar mejor la jornada en cuestiones de material. En caso de que no dispongas de medio de transporte para llegar a la cita, puedes ponerte en contacto con nosotros por medio del mail info@lurgaia.org y así podamos organizar el tema del transporte en coche para todo aquel que lo pueda necesitar.

Iurretako Arriandi poligono industrialean bilduko gara datorren larunbat goizeko 9:30etan, eta handik abiatuko gara, autoz, haztegirantz. Egun erdiko jardunaldia izango da, eta erabili beharreko material guztia (eskularruak, lanabesak…) fundazioren kontura izango dira. Esker oneko hamaiketakotxo bat ere egingo dugu. Oso gomendagarria da oinetako egokiak eramatea, uretako nahiz mendiko botak.

Aldez aurretik izena eman behar da ezinbestean. Jakinaraz iezaguzu posta elektronikoz larunbatean gurekin izango zaren, jardunaldia hobeto planifikatu dezagun material-kontuetan. Hitzordura azaltzeko garraiobiderik ez baldin baduzu, jo guregana info@lurgaia.org helbide elektronikoan, eta garraioa antolatuko dugu autoa behar duten guztiek izan dezaten iristeko modua.

¡¡¡ Anímate a participar!!!
Hartu parte gurekin!!!

¡¡¡ Te esperamos!!!
Zure zain gaude!!!Y recuerda..., 

la campaña "CONTIGO MÁS ÁRBOLES" sigue abiertamiércoles, 20 de noviembre de 2013

Como siempre, un gran trabajo de los voluntarios...


Este pasado sábado 16 de noviembre tuvimos una nueva cita con el voluntariado ambiental y, en esta ocasión, continuamos con una actividad iniciada en mayo con la eliminación de especies invasoras en las márgenes del arroyo Amunategi en Busturia. Esta actividad está enmarcada dentro del Programa "Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio" que la Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha por segundo año consecutivo para la financiación de actuaciones donde se potencia el papel de la acción ciudadana en la conservación de la naturaleza y los paisajes, con la realización de actuaciones de voluntariado con entidades de custodia del territorio, incluyendo este año como novedad, las llevadas a cabo gracias a la herramienta de la custodia marina y fluvial.

Con la colaboración de Fundación Biodiversidad 


Nuestro destino fueron varios de los terrenos custodiados por la Fundación Lurgaia en el barrio de Axpe (Busturia, Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Bizkaia), dentro del proyecto "Restauración ecológica del Arroyo Amunategi". El objetivo era continuar con los trabajos de restauración ecológica en dicho arroyo, donde desde el año 2003 se están llevando a cabo con la colaboración imprescindible del voluntariado ambiental. Gracias a las actuaciones que se han venido realizando hasta la fecha, se está recuperando el bosque autóctono en cerca de 26 hectáreas gestionadas por medio de la herramienta de la custodia del territorio, esperando poder ir ampliando dicha superficie en un futuro. A pesar de que este arroyo posee múltiples figuras de protección, las actuaciones que se están llevando a cabo son muy importantes para la conservación y restauración del bosque autóctono en dicho entorno, como el bosque mixto, el encinar cantábrico o el bosque de ribera, así como la conservación de especies amenazadas que habitan en él, entre otras, el Visón europeo (Mustela lutreola), la endémica Rana patilarga (Rana iberica), cuya mejor población del País Vasco se encuentra localizada en este pequeño arroyo, o el helecho paleotropical Woodwardia radicans, todas ellas catalogadas e incluidas en diferentes anexos de la Directiva Hábitats 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.


El arroyo Amunategi


En las pasadas jornadas llevadas a cabo en mayo y junio, se realizó un gran trabajo de eliminación de la especie invasora Crocosmia x crocosmiiflora por parte de los voluntarios, además del anillamiento de otras especies alóctonas y la eliminación de algunos ejemplares de bambú (Phyllostachys sp.); pero las previsiones superaron a la realidad, y en ambas jornadas fueron retiradas 40 bolsas de basura de tamaño industrial llenos de restos vegetales de dicha especie. Por ello, en esta nueva jornada, el objetivo principal era continuar con los trabajos ya iniciados en jornadas anteriores.


La especie invasora Crocosmia x crocosmiiflora


En esta nueva jornada de voluntariado ambiental, en primer lugar, y de manera somera dado que la mayoría conocía el proyecto al participar en ocasiones anteriores, se explicaron los objetivos del proyecto, las actuaciones realizadas y su evolución hasta el momento, y se puso especial hincapié en explicar la problemática de las diferentes especies invasoras, especialmente de la Crocosmia x crocosmiiflora, y aprender a diferenciarla de la especie autóctona Carex pendula (recordad la tonta regla nemotécnica… “la W = la wüena, y si no la tiene = la mala”) para no llevarnos ningún disgusto… En definitiva, a lo largo de la jornada se llevaron a cabo actuaciones destinadas a mejorar la calidad ambiental en el área de restauración, principalmente la eliminación de las diferentes especies invasoras presentes en la zona y el anillamiento (descortezamiento) de ejemplares sueltos de ejemplares adultos de especies alóctonas, como pino, eucalipto o falso plátano.
Cabe destacar, que al principio la sensación era que el paso de los voluntarios en las dos jornadas anteriores había dejado la zona totalmente limpia de crocosmia, pero al final, según íbamos adentrándonos hacia el arroyo, ya se empezaron a divisar los diferentes ejemplares, con lo que el trabajo nos esperaba y el trabajo de riñón también. En esta ocasión, y dado que los ejemplares se encontraban desprovistos de semillas, una vez arrancados de raíz manualmente, se optó por separar la parte aérea de los órganos subterráneos (rizomas y tuberibulbos), siendo éstos últimos los que fueron eliminados del arroyo en bolsas de basura y cestos, dejando las hojas directamente en la zona.


¡¡¡Mucho trabajo de riñón con la crocosmia!!!


Así mismo, nos encontramos con varios ejemplares de bambú (Phyllostachys sp.) que fueron eliminados de manera manual, varios ejemplares de plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) y se anillaron varios ejemplares de gran porte de eucalipto (Eucaliptus globulus).


Eliminando bambú

Eliminando plumero de la Pampa

Bonito anillamiento de un enorme ejemplar de eucalipto


Para finalizar la jornada, y dado que el arroyo se encontraba con una gran cantidad de agua en su caudal formando preciosas cascadas, se hizo una visita a la espectacular pared de Woodwardia radicans, que nos esperaba con varias cascadas que acompañaban a este espectacular helecho paleotropical, creando bonitas postales. Este helecho se encuentra protegido por el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina con la categoría de Vulnerable, e incluida en el Listado Nacional de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como en el anexo II de la Directiva Hábitats. Puede superar los dos metros de largo y destaca en su extremo superior la existencia de una característica yema que cuando toca el suelo es capaz de producir nuevos frondes, y de ahí el “apellido” de radicans. Además, adentrándonos aguas arriba del arroyo, aparecen más sorpresas, como unas preciosas paredes cubiertas de hepáticas.


 De visita...

Espectacular pared de Woodwardia radicans, con su característica yema

 Y también espectacular la pared de hepáticas que se encuentra aguas arriba


En definitiva, la jornada fue muy completa, porque además de realizar un gran trabajo con respecto a la eliminación de especies invasoras, como siempre, pudimos disfrutar de otras dos especies amenazadas, la Rana patilarga (Rana iberica) y el Caracol de Quimper (Elona quimperiana).

 Rana patilarga

Caracol de Quimper


Una gran jornada, como siempre, con un ambiente estupendo, y a pesar de que con las horribles previsiones “nos abandonaron varios voluntarios” (qué sepáis que ya estáis incluidos en la lista negra, ji ji ji…), a pesar del frío, ¡¡¡NO NOS CAYÓ NI UNA SOLA GOTITA DE AGUA!!! Un día genial…

Gran trabajo de los voluntarios 
(Y está hasta el recolector de semillas... ja ja ja)

¡¡¡Muchas gracias a todos!!!


Y recuerda..., 

la campaña "CONTIGO MÁS ÁRBOLES" sigue abiertaviernes, 8 de noviembre de 2013

La importancia de la recolección de semillas de especies autóctonas


El pasado sábado 2 de noviembre, tuvo lugar la última de las actuaciones de voluntariado ambiental que de manera regular se llevan a cabo durante todo el año. En esta ocasión, esta actuación se encuentra enmarcada dentro del proyecto "Conociendo paso a paso la restauración de nuestros bosques autóctonos", subvencionado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco dentro de la línea de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de voluntariado ambiental, cuya resolución ha tenido lugar el pasado 20 de septiembre, y por la que actuaciones como las llevadas a cabo este año 2013, dentro del Programa Quercus de conservación y restauración de nuestros bosques autóctonos, en Munitibar, Busturia, Alonsotegi, Bedarona y en el vivero de planta autóctona, así como otras tres (incluyendo esta última de recogida de semillas) que nos quedan de aquí a final de año, han sido y serán subvencionadas en el marco de dicho proyecto. 

Como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, y en esta no podía ser menos, uno de los criterios más estrictos que usa la Fundación Lurgaia a la hora de desarrollar proyectos que tengan que ver con nuestras masas forestales es el origen de la planta. La cuestión no es únicamente utilizar especies autóctonas sino hacerlo con estirpes locales. Especies como el roble pedunculado (Quercus robur) llegan a alcanzar zonas tan lejanas de la nuestra como Escandinavia o Turquía y sus poblaciones tienen una alta variabilidad genética por lo que usar sólo la especie no es suficiente. La necesidad de utilizar ejemplares locales no se debe exclusivamente a que son los que mejor están adaptados a nuestro clima sino a que el uso de estirpes no locales puede provocar una peligrosa contaminación genética con nuestras poblaciones.

La variabilidad genética tiene mucho que ver, entre otras circunstancias, con las diferentes estrategias que las especies que nos rodean utilizan en su dispersión y mientras muchas lo hacen a través del viento (sauces, álamos, fresnos o arces), otras lo hacen en los buches de las aves migratorias (espinos albares, tejos, acebos) y algunas más a través del agua, de la propia planta o de la gravedad (los robles o las hayas).

Por ello, durante la jornada la actividad principal consistió en la identificación de los árboles y arbustos autóctonos y la recogida de las diferentes semillas nos pudiéramos encontrar a lo largo de un recorrido en el ámbito de la cuenca del Arroyo Amunategi en Busturia, en plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai, donde desde el año 2003 se está llevando a cabo el proyecto “Restauración Ecológica del Arroyo Amunategi.


El arroyo Amunategi en Busturia


En primer lugar, y como es habitual en las diferentes jornadas de voluntariado ambiental, se explicaron los diferentes aspectos sobre la importancia de disponer de un vivero propio de planta autóctona y la importancia del origen de la planta por medio de actuaciones como la recogida de semillas de especies autóctonas y con garantía de origenAlrededor de cerca de una veintena de voluntarios, empezaron la jornada en el bonito Robledal de Aingerubide, donde se llevó a cabo la selección y recogida de semillas procedentes de dos especies típicas de nuestro territorio, como el roble pedunculado (Quercus robur) y el laurel (Laurus nobilis). Las semillas recolectadas tendrán tratamientos diferentes en adelante y mientras las bellotas serán guardadas en las mejores condiciones hasta la fecha de su siembra gracias a la colaboración existente entre la fundación y el vivero de planta autóctona Bertoko Basoa, en el caso de las semillas de laurel, una vez quitada la pulpa que les rodea, serán sembradas a lo largo de este otoño. 

Una vez recolectadas dichas semillas en el entorno de Aingerubide, nos dirigimos río arriba mientras se aprovechaba el recorrido para explicar el proyecto Amunategi, donde desde el año 2003 se está llevando a cabo la restauración del bosque autóctono, por medio de una actuación imprescindible, el cambio de uso del suelo de antiguas plantaciones forestales de pino y eucalipto a plantaciones de árboles y arbustos autóctonos, de estirpes locales y con garantía de origen. Diez años después desde la primera plantación en uno de los terrenos en custodia, y a pesar de que se han desarrollado de una manera espectacular, todavía no han alcanzado la madurez necesaria para empezar a dar semillas, con lo que sólo pudimos disfrutar de ellos, de su evolución y de lo espectacular del lugar, que resalta en su máxima expresión, en uno de los sitios más emblemáticos de Amunategi, la extraordinaria pared del helecho paleotropical Woodwardia radicans, con cuya visita dimos por finalizada la jornada.La impresionante pared de Woodwardia radicansComo siempre, el trabajo de los voluntarios fue excelente, y la recogida de semillas...
¡¡¡Todo un éxito!!!


 Semillas de roble pedunculado (Quercus robur)

 Semillas de laurel (Laurus nobilis)¡¡¡ Muchas gracias a todos!!!Y recuerda..., 

la campaña "CONTIGO MÁS ÁRBOLES" sigue abierta

jueves, 7 de noviembre de 2013

¿Te animas a eliminar invasoras en la próxima jornada de voluntariado ambiental?


Tal y como os hemos adelantado en el calendario de próximas actividades de voluntariado que os enviamos hace unas semanas, el próximo sábado 16 de noviembre tenemos una nueva cita con una jornada de voluntariado ambiental y, en esta ocasión, continuaremos con una actividad iniciada en mayo con la eliminación de especies invasoras en las márgenes del arroyo Amunategi en Busturia. Esta actividad está enmarcada dentro del Programa "Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio" que la Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha por segundo año consecutivo para la financiación de actuaciones donde se potencia el papel de la acción ciudadana en la conservación de la naturaleza y los paisajes, con la realización de actuaciones de voluntariado con entidades de custodia del territorio, incluyendo este año como novedad, las llevadas a cabo gracias a la herramienta de la custodia marina y fluvial.

Con la colaboración de Fundación Biodiversidad 


¿Te animas a participar el próximo sábado 16 de noviembre?


Nuestro destino serán varios de los terrenos custodiados por la Fundación Lurgaia en el barrio de Axpe (Busturia, Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Bizkaia), dentro del proyecto "Restauración ecológica del Arroyo Amunategi". El objetivo es continuar con los trabajos de restauración ecológica en dicho arroyo, donde desde el año 2003 se están llevando a cabo con la colaboración imprescindible del voluntariado ambiental. Gracias a las actuaciones que se han venido realizando hasta la fecha, se está recuperando el bosque autóctono en cerca de 26 hectáreas gestionadas por medio de la herramienta de la custodia del territorio, esperando poder ir ampliando dicha superficie en un futuro. A pesar de que este arroyo posee múltiples figuras de protección, las actuaciones que se están llevando a cabo son muy importantes para la conservación y restauración del bosque autóctono en dicho entorno, como el bosque mixto, el encinar cantábrico o el bosque de ribera, así como la conservación de especies amenazadas que habitan en él, entre otras, el Visón europeo (Mustela lutreola), al endémica Rana patilarga (Rana iberica), cuya mejor población del País Vasco se encuentra localizada en este pequeño arroyo, o el helecho paleotropical Woodwardia radicans.

El arroyo Amunategi

En esta nueva jornada de voluntariado ambiental, en primer lugar se explicarán los objetivos del proyecto, las actuaciones realizadas y su evolución hasta el momento, y se llevaran a cabo diferentes actuaciones destinadas a mejorar la calidad ambiental en el área de restauración, principalmente la eliminación de las diferentes especies invasoras presentes en la zona, el anillamiento (descortezamiento) de ejemplares sueltos de pino y eucalipto, así como otras actuaciones que puedan ser necesarias.

En las pasadas jornadas llevadas a cabo en mayo y junio, se realizó un gran trabajo de eliminación de la especies invasora Crocosmia x crocosmiiflora por parte de los voluntarios, pero las previsiones superaron a la realidad, y en ambas jornadas fueron retiradas 40 bolsas de basura de tamaño industrial llenos de restos vegetales de dicha especie. Por ello, en esta nueva jornada, continuaremos con el trabajo iniciado en esa jornada.Tenemos previsto juntarnos en la iglesia del barrio de Axpe en Busturia, Urdaibai, el próximo sábado 16 de noviembre a las 9,30 de la mañana, desde donde andando nos desplazaremos a los terrenos. La jornada será sólo de mañana, terminando con algún pintxito de agradecimiento. Todo el material necesario (guantes, palas, ...) estará a cargo de la fundación. Te recomendamos que lleves calzado adecuado, ya sea botas de monte o botas de agua.

Es obligatorio inscribirse. Por lo tanto, haznos saber por medio del mail info@lurgaia.org si vas a acompañarnos el próximo sábado para que podamos planificar mejor la jornada en cuestiones de material y transporte desde Bilbao. En caso de que no dispongas de transporte para llegar al lugar de la cita, ponte en contacto con nosotros a través de info@lurgaia.org.


¡¡¡ Anímate a participar!!!

¡¡¡ Te esperamos!!!Y recuerda..., 

la campaña "CONTIGO MÁS ÁRBOLES" sigue abierta