viernes, 11 de septiembre de 2020

EZEZTATUA / CANCELADA. Garbiketa Gaztelugatxen 🔆 Eliminación de plásticos. Irailak 19 septiembre

 

Fundazioarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, jarduera bertan behera utzi behar izan dugu. Barkatu eragozpenak. :::::::::::::::::::   Por causas ajenas a la Fundación, tenemos que suspender la actividad. Disculpad las molestias.  
BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIRAKO
DEIALDIA
IRAILAK 19
Uda arraro hau amaitu baino lehen, Gaztelugatxeko Donieneko biotopora joango gara. Oso paisaia ezaguna da, baina, denek bezala, ingurumen-arazo handi batek zigortzen du: hondakin plastikoak.

Ezin dugu itsaso osoa garbitu, baina biotopo babestu hori zaindu dezakegu, eta, batez ere, arazo hori zabaldu, sentsibilizatu eta ikusarazi. BBK Fundazioak lan- eta dibulgazio-jardunaldi hau antolatzen laguntzen digu.

10 pertsonako taldeak egingo ditugu eta, gainera, kala osoan zehar zabalduko gara, denbora guztian segurtasun-tartea mantentzeko. Maskara derrigorrezkoa da lanaldi osorako.

  NAHITAEZKOA, IZENA EMATEA  
info@lurgaia.org helbidean, aurreko osteguna baino lehen 13: 00ak arte.
   BEHARREZKO DATUAK   
1. Bertaratutako zareten guztien izena, abizena eta adina
2. Jatorrizko udalerria
3. Mugikorraren zenbaki bat (ezustekoetarako bakarrik)

 LARUNBATA, IRAILAK 19 - 09:00  
KOKAPENA: Eneperiko aparkalekuan, (HEMEN)
   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARA DERRIGORREZKOA lanaldi osorako.
ESKULARRUAK: laneko eskularru garbiak emango dizkizugu.
URA: ekarri zure kantinplora etxetik urez beteta goiz osorako.
JANARIA: goiz erdian pikatzeko zerbait eraman dezakezu: fruta, adibidez. Jardunaldiaren amaieran, Ortutik Ahora catering agroekologikokoek ogitartekoak eta fruta ekarriko dizkigute (banaka eta segurtasun osoz).
ARROPA: gudukoak, zikindu daitezkeenak. Begiratu zer aurreikuspen dagoen, uretako arropa edo eguzki-babeslea, txapela eta abar ekartzeko, dagokionaren arabera.
OINETAKOAK: mendiko botak edo irristatzen ez direnak.

    NORK EMAN DEZAKE IZENA    
18 urtetik gorakoak bakarrik, osasun-egoera horrek irauten duen bitartean.
COVID -19rekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, isolamenduan edo berrogeialdian bazaude edo uste baduzu badutela pertsonekin egon zarela, mesedez, arduraz jokatu eta ez joan. Berriro diogu, jardunaldi gehiago izango dira.

    MESEDEZ ...                               
Izena ematen baduzu, ez hutsik eginGarrantzizko arrazoi bat ba duzu ez joateko, abisatu lehenbailehen beste norbaiti apuntazeko. Ahalegina, denbora eta baliabideak inbertitzen ditugu: zuhaitzak, hamaiketakoa ... eta horietako batzuk galdu egin dezakegu. Eguraldia OSO txarra bada, abisatuko dugu eta etengo dugu. Normalean, aurrera jotzen dugu. Ez baduzu parte hartu nahi, ulertzen dugu, baina gutxienez 4 egun lehenago jakinarazi posta elektronikoz. Bestela, postaren zain eta kudeatzen egon behar gara azken unera arte eta lan-ordutegitik kanpo. Espero dugu ulertzea.

GARRANTZITSUA: osasun-agintariek COVID-19a prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatu beharko dira, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako neurri alternatiboak. (7.2. artikulua, SND/399/2020 Agindua eta SND/414/2020 Agindua)
CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
19 SEPTIEMBRE
Antes de que acabe este verano raro, nos vamos a acercar al biotopo de San Juan de Gaztelugatxe. Un paisaje muy conocido pero que se ve castigado, como todos, por un problema medioambiental muy gordo: los residuos plásticos.

No podemos limpiar todo el mar, pero sí podemos cuidar de este biotopo protegido y, sobre todo, divulgar, sensibilizar y visibilizar este problema. Fundación BBK nos ayuda a organizar esta jornada de trabajo y divulgación.


Haremos grupos de 10 personas y, además, nos diseminaremos por toda la cala para mantener todo el tiempo la distancia de seguridad. La mascarilla es obligatoria para toda la jornada.
 
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes de las 13:00 del jueves previo.
   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (solo para imprevistos)
SÁBADO 19 SEPTIEMBRE - 09:00 
UBICACIÓN: aparcamiento del restaurante Eneperi,  UBICACIÓN.
   MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLA BLIGATORIA para toda la jornada.
GUANTES: nosotros te proporcionaremos guantes de trabajo limpios.
AGUA: trae tu cantimplora llena desde casa con agua para toda la mañana. 
COMIDA: puedes llevar algo para picar a media mañana: fruta, por ejemplo. Al final de la jornada, el catering agroecológico de Ortutik Ahora nos traerá bocadillos y fruta (de manera individual y con toda la seguridad garantizada).
ROPA: de batalla, que se pueda manchar. Mira la previsión para traer chubasquero, botas de agua o protector solar, gorra, etc, según proceda.
CALZADO: botas de senderismo o algo que no resbale en las rocas.
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 18 años, mientras dure esta situación sanitaria. 
Si tienes cualquier síntoma compatible con COVID -19, estás en aislamiento o cuarentena o crees que puedes haber estado en contacto con personas que lo tienen, por favor, actúa con responsabilidad y no acudas. Insistimos, habrá más jornadas.
  POR FAVOR...                                
Si te apuntas, no faltes. Si tienes una razón importante lo entenderemos, claro. Avisa lo antes que puedas para avisar a otra personas. Invertimos esfuerzo, tiempo y recursos económicos: compra de árboles, hamaiketako... que se pueden perder si no vas. Si el tiempo es MUY malo, te avisaremos y suspenderemos. Pero, normalmente, seguimos adelante. Si no quieres participar, lo entendemos, pero avisa con, al menos, 4 días de antelación por correo electrónico. Si no, tenemos que estar pendientes del correo y con gestiones hasta el último momento y fuera del horario laboral. Esperamos que lo entiendas.

IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)
LAGUNTZAILEA / COLABORA:

No hay comentarios:

Publicar un comentario