miércoles, 23 de septiembre de 2020

Urriak 4 EZEZTATUA :: Garbiketa Gaztelugatxen 🔆 Eliminación de plásticos. Urriak 17 septiembre:: NUEVA FECHA

 

BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIRAKO
DEIALDIA
URRIAK 17
Euriaren iragarpenak Gaztelugatxeko Donieneko biotopoaren garbiketa atzeratzera behartu gaitu berriro. Urriaren 17rako utzi dugu, ea zorte gehiago dugun oraingoan.
 Bermeoko Udalak laguntzen digu jarduera antolatzen eta hondakinak kentzen.

10 pertsonako taldeak egingo ditugu eta, gainera, kala osoan zehar barreiatuko gara, segurtasun-tartea denbora guztian mantentzeko. Maskara derrigorrezkoa da lanaldi osorako.
  NAHITAEZKOA, IZENA EMATEA  
info@lurgaia.org helbidean, aurreko osteguna baino lehen 13: 00ak arte.
   BEHARREZKO DATUAK   
1. Bertaratutako zareten guztien izena, abizena eta adina
2. Jatorrizko udalerria
3. Mugikorraren zenbaki bat (ezustekoetarako bakarrik)

 URRIAK 17 - 09:00  
KOKAPENA: Eneperiko aparkalekuan, (HEMEN)
   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARA DERRIGORREZKOA lanaldi osorako.
ESKULARRUAK: laneko eskularru garbiak emango dizkizugu.
URA: ekarri zure kantinplora etxetik urez beteta goiz osorako.
JANARIA: goiz erdian pikatzeko zerbait eraman dezakezu: fruta, adibidez. Jardunaldiaren amaieran, Ortutik Ahora catering agroekologikokoek ogitartekoak eta fruta ekarriko dizkigute (banaka eta segurtasun osoz).
ARROPA: gudukoak, zikindu daitezkeenak. Begiratu zer aurreikuspen dagoen, uretako arropa edo eguzki-babeslea, txapela eta abar ekartzeko, dagokionaren arabera.
OINETAKOAK: mendiko botak edo irristatzen ez direnak.

    NORK EMAN DEZAKE IZENA    
16 urtetik gorakoak bakarrik, osasun-egoera horrek irauten duen bitartean.
COVID -19rekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, isolamenduan edo berrogeialdian bazaude edo uste baduzu badutela pertsonekin egon zarela, mesedez, arduraz jokatu eta ez joan. Berriro diogu, jardunaldi gehiago izango dira.

    MESEDEZ ...                               
Izena ematen baduzu, ez hutsik eginGarrantzizko arrazoi bat ba duzu ez joateko, abisatu lehenbailehen beste norbaiti apuntazeko. Ahalegina, denbora eta baliabideak inbertitzen ditugu: zuhaitzak, hamaiketakoa ... eta horietako batzuk galdu egin dezakegu. Eguraldia OSO txarra bada, abisatuko dugu eta etengo dugu. Normalean, aurrera jotzen dugu. Ez baduzu parte hartu nahi, ulertzen dugu, baina gutxienez 4 egun lehenago jakinarazi posta elektronikoz. Bestela, postaren zain eta kudeatzen egon behar gara azken unera arte eta lan-ordutegitik kanpo. Espero dugu ulertzea.

GARRANTZITSUA: osasun-agintariek COVID-19a prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatu beharko dira, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako neurri alternatiboak. (7.2. artikulua, SND/399/2020 Agindua eta SND/414/2020 Agindua)
CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
17 DE OCTUBRE
La previsión de lluvia nos ha vuelto a obligar a posponer la limpieza del biotopo de San Juan de Gaztelugatxe. Lo dejamos para el 17 de octubre, a ver si tenemos más suerte.

El Ayuntamiento de Bermeo  nos ayuda a organizar la actividad y con la retirada de los residuos.

Haremos grupos de 10 personas y, además, nos diseminaremos por toda la cala para mantener todo el tiempo la distancia de seguridad. La mascarilla es obligatoria para toda la jornada.

 
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes de las 13:00 del jueves previo.
   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (solo para imprevistos)
 17  OCTUBRE - 09:00 
UBICACIÓN: aparcamiento del restaurante Eneperi,  UBICACIÓN.
   MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLA BLIGATORIA para toda la jornada.
GUANTES: nosotros te proporcionaremos guantes de trabajo limpios.
AGUA: trae tu cantimplora llena desde casa con agua para toda la mañana. 
COMIDA: puedes llevar algo para picar a media mañana: fruta, por ejemplo. Al final de la jornada, llevaremos algo de picar.
ROPA: de batalla, que se pueda manchar. Mira la previsión para traer chubasquero, botas de agua o protector solar, gorra, etc, según proceda.
CALZADO: botas de senderismo o algo que no resbale en las rocas.
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 16 años, mientras dure esta situación sanitaria. 
Si tienes cualquier síntoma compatible con COVID -19, estás en aislamiento o cuarentena o crees que puedes haber estado en contacto con personas que lo tienen, por favor, actúa con responsabilidad y no acudas. Insistimos, habrá más jornadas.
  POR FAVOR...                                
Si te apuntas, no faltes. Si tienes una razón importante lo entenderemos, claro. Avisa lo antes que puedas para avisar a otra personas. Invertimos esfuerzo, tiempo y recursos económicos: compra de árboles, hamaiketako... que se pueden perder si no vas. Si el tiempo es MUY malo, te avisaremos y suspenderemos. Pero, normalmente, seguimos adelante. Si no quieres participar, lo entendemos, pero avisa con, al menos, 4 días de antelación por correo electrónico. Si no, tenemos que estar pendientes del correo y con gestiones hasta el último momento y fuera del horario laboral. Esperamos que lo entiendas.

IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)
LAGUNTZAILEA / COLABORA:

No hay comentarios:

Publicar un comentario