lunes, 16 de noviembre de 2020

Nueva web, nuevo reto y nuevas ganas de trabajar por nuestros bosques.

Nos ha costado, pero por fin tenemos una web digna y al día. 


Una web que engloba todas las funciones de apoyo a nuestros proyectos, de comunicación, para explicar qué hacemos y cómo lo hacemos y para servir de vehículo a la financiación de diferentes formas. 

Todo, de una forma sencilla, profesional y, por supuesto, segura. 

Podrás acceder a todas nuestras publicaciones.


A partir de ahora, nuestro blog se muda también a nuestra nueva web. Lo podrás encontrar en el pie de todas las páginas. Estamos en período de rodaje, así que iremos mejorando e incorporando nuevas funciones.

Entra y conoce todas las formas en las que puedes colaborar.

Y, nada más estrenarse, nuestra página ya está inmersa en nuestro objetivo más inmediato y potente: UNDABASO, el bosque que viene. Una campaña para recaudar los fondos necesarios para completar el pago de 48 hectáreas para nuestro bosque y alcanzar las ¡153!. 


No te contamos más. Entra en la web, disfrútala y, sobre todo, participa en este nuevo reto. 

Gracias a ti ¡LO VAMOS A CONSEGUIR!

Webgune berria, erronka berria eta gure basoen alde lan egiteko indar berria.

Kosta egin zaigu, baina, azkenean, webgune duin eta eguneratua dugu.Gure proiektuei laguntzeko eta komunikatzeko funtzio guztiak biltzen dituen webgunea, zer egiten dugun eta nola egiten dugun azaltzeko eta hainbat eratako finantzaketarako tresna izateko.

Dena modu erraz, profesional eta, jakina, seguruan.Gure argitalpen guztiak ikusi ahal izango dituzu.


Hemendik aurrera, gure bloga gure webgune berrira ere mugituko da. Webgunearen beheko partean aurkituko duzu. Errodaje-aldian gaude, beraz, hobetzen eta funtzio berriak gehitzen joango gara. Pazientzia eskatzen dizuegu.


Sartu eta ezagutu laguntzeko modu guztiak.

Eta, estreinatu bezain laster, gure webgunea gure helbururik hurbilen eta indartsuenean murgilduta dago: UNDABASO, datorren basoa. Gure basoarentzako 48 hektareako ordainketa osatzeko eta 153 hektareara iristeko beharrezkoak diren funtsak biltzeko kanpaina! 


Ez dizugu gehiago esango. Sar zaitez webgunean, gozatu eta, batez ere, parte hartu erronkan! 

Zuri esker LORTUKO DUGU!

miércoles, 28 de octubre de 2020

Crónica de actividades del 24 y 25 de octubre

Este fin de semana nos volvimos a encontrar en Undabaso para trabajar en la restauración del futuro robledal de Undabaso, divirtiéndonos y trabajando pero manteniendo las distancias y medidas de seguridad frente al COVID.

SÁBADO 24

Tras las explicaciones sobre la Fundación Lurgaia Fundazioa, y en concreto sobre el proyecto de Undabaso, nos dirigimos a la zona de Astei en la que nos dividimos en grupos.

Unos cuantos nos pusimos a agrandar y mejorar una charca que servirá de hábitat para numerosas especies de plantas, insectos, anfibios, odonatos, etc. Generando una diversidad ecológica que podrá dar a pie a interesantes relaciones y cadenas tróficas.


En esta y otras pequeñas charcas encontramos puestas de rana bermeja (Rana temporaria) lo cual nos sirvió para hablar de la increíble biología de estos animales, su ecología y las problemáticas a las que se enfrentan, al estar considerado el grupo de animales terrestres más amenazados a nivel mundial

Mientras, otros nos dividimos en pequeños grupos para plantar los árboles y arbustos que formarán parte del futuro bosque.

 DOMINGO 25


Para el domingo habían dado bastante lluvia, por lo que esta vez las explicaciones iniciales fueron algo más breves y nos pusimos a plantar rápidamente. ¡Y sí que se nos dio bien!


Plantamos numerosos sauces en las zonas más encharcadas, robles, abedules, espino albar y unos brezos especiales en una zona de fuertes taludes. 

Finalmente cortamos los rebrotes de plátano de sombra de otra zona en la que estamos generando otra futura charca de mayores dimensiones.

 

Ambos días contamos con la magnífica comida de Ortutik Ahora para reponer las energías y se encuentran dentro del programa BASOeskola financiado por la Fundación BBK

 

Este fin de semana se ha acercado bastante gente nueva lo cual es una satisfacción conocer a gente de diferentes lugares que se unen para trabajar por un bien común, en concreto plantamos 480 árboles y arreglamos un par de charcas, ¡qué no está nada mal!

 MILA ESKER GUZTIOI!!!!

Urriaren 24ko eta 25eko jardueren kronika

Asteburu honetan berriro elkartu ginen Undabason, Undabasoko etorkizuneko hariztia lehengoratzen lan egiteko, dibertituz eta lan eginez, baina COVID delakoaren aurreko distantziak eta segurtasun-neurriak mantenduz.

LARUNBATA 24a

Lurgaia Fundazioari eta, zehazki, Undabasoko proiektuari buruzko azalpenak eman ondoren, Astei aldera joan ginen, eta bertan taldeka banatu ginen.

Batzuk, landare-espezie, intsektu, anfibio, odonato eta abarren habitat izango den putzu bat handitzen eta hobetzen hasi ginen.Horrela, aniztasun ekologikoa sortuko da, eta harreman eta kate trofiko interesgarriak sortu ahal izango dira.


Putzu txiki honetan eta beste batzuetan baso-igel gorrizko (Rana temporaria) errunaldiak aurkitzen genituen, eta hori ezjer animalia horien biologia sinestezinaz, ekologiaz eta aurre egin behar dieten arazoez hitz egiteko balio izan zigun.Munduan gehien mehatxatuta dauden lurreko animalien taldea da. 

Bitartean, beste batzuk talde txikietan banatuko ginen, etorkizuneko basoaren zati izango diren zuhaitzak eta zuhaixkak landatzeko.

 DOMEKA 25a


Iganderako euria egingo zuela iragarri zuten, eta, beraz, hasierako azalpenak laburragoak izan ziren. Eta bai, on egin zigun!


Sahats ugari landatuko ditugu istildutako eremuetan, haritzak, urkiak, elorri zuria eta txilar bereziak ezponda gogorreko eremu batean.

Azkenik, beste zona bateko itzaleko platano-kimuak moztu genituen, eta etorkizunean putzu handiago bat sortzen ari gara.

 

Bi egun horietan Ortutik Ahorare-en (katering agroekologikoa) bazkari bikaina genuen energiak berrezartzeko, eta BBK Fundazioak finantzatutako BASOeskola programaren barruan daude.
 

Asteburu honetan jende berri dezente hurbildu da, eta hori pozgarria da hainbat lekutako jendea ezagutzea, guztien onerako lan egiteko. Hain zuzen ere, 480 zuhaitz landatu eta putzu pare bat konpondu genituen

 MILA ESKER GUZTIOI!!!!