viernes, 19 de junio de 2020

EZEZTATUTA / SUSPENDIDA: Zumaiara goaz lanera ⏩ Voluntariado en Zumaia


JARDUNALDIA EZETATUA.
Fundaziokoak ez diren arrazoiengatik
BARKATU ERAGOZPENAK.

JORNADA SUSPENDIDA. 
Por causas ajenas a la Fundación.
DISCULPAD LAS MOLESTIAS.

BOLUNTARIOTZA JARDUNALDIA ZUMAIAN (abajo en castellano)
Behin hasiz gero, ez gara geldituko!

Hondartza mendia baino nahiago ba duzu, beste jardunaldi bat antolatu dugu hilaren 27rako, Zumaiako Udalarekin batera, Santixoko dunan espezie exotiko inbaditzaileak (EEI) deuseztatu eta kontrolatzeko, Zumaian.

Balio ekologiko handiko eremua da, baina EEI ugari daude ere. Oenotera glazioviana, Onagra, Connyza sp edo Carpobrotus bezalako espezieak, ziur asko, betidanik ezagutuko dituzun espezieak dira, posiblea da euren edertasunagatik estimatzea eta, beharbada, ingurune osasuntsu batekin lotzen duzu. Baina modu artifizialean sartutako espezieak dira, eta espezie autoktonoek bete beharko luketen lekua hartzen dute. Espezie exotiko inbaditzaileak arazo izugarria dira mundu osoan biodibertsitatearentzat, eta dunak bereziki sentikorrak dira arazo horretara. Beti bezala, jarduerari ekin aurretik, beste zerbait azalduko dugu gai honi buruz, eta, nola ez, argibide zehatzak emango ditugu identifikatzeko eta modu seguruan ateratzeko.

Gogoratu zure maskara. Distantzia mantenduko beharko dugu, eta ondo separatuta lan egiten dugunean bakarrik kenduko dugu maskara eta berriro ipini norbaiten ondoan. Asko eskertzen dizuegu erantzukizuna.

Irakur itzazue inskripziorako behar diren datu guztiak emateko xehetasunak.

 
   NOR INSKRIBATU AHAL DA    
18 urtetik gorakoak bakarrik.
COVID -19rekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, isolamenduan edo berrogeialdian bazaude, edo hori duten pertsonekin harremanetan egon zaitezkeela uste baduzu, mesedez, arduraz jokatu eta ez joan. Berriro diogu, jardunaldi gehiago izango dira.

 
  EKAINAK 27 LARUNBATA - 09:30   
KOKAPENA: Santixoko aparkalekuan. KOKAPENA 
   BEHARREZKO MATERIALA    
MASKARANAHITAEZKOA IZANGO DA egun osorako, gure arteko gutxieneko distantzia mantendu dezakegun uneetan izan ezik. Hemen ere arduratsua izan zaitezen eskatzen dizugu: beroa egin dezake eta traba egingo du, baina guztion onerako da. Mesedez, ez eragin guk ipintzeko eskatzea behar izana. Hobe zurea badaramazu.
ESKULARRUAK: lanerako eskularruak emango dizkizugu. 
URA: ekarri zure kantinplora beteta etxetik goiza osorako ur nahorekin.
JANARIA: zerbait eraman dezakezu goiz erdian pikatzeko: fruta, adibidez. 
ARROPA: begiratu zer eguraldia egingo duen txubaskeroa edo eguzki-babeslea, txapela eta abar ekartzeko, dagokionaren arabera.
OINETAKOAK: mendiko botak edo antzekoak.

   NAHITAEZKO INSKRIBAPENA    
info@lurgaia.org helbidean, osteguna 25 baino lehen eta 13: 00ak arte.
   BEHARREZKO DATUAK    
1. Bertaratutako guztien izena, abizena eta adina.
2. Jatorrizko udalerria.
3. Harremanetarako mugikorraren zenbaki bat (ezustekorik gertatuz gero, horretarako baino ez da erabiliko)

MESEDEZ: izena ematen baduzu, ez falta, ez bada oso garrantzitsua den zerbaitengatik, eta abisatu lehenbailehen. Seguruenik, jende asko plazarik gabe geratuko da eta, zu joan ezean, hutsik geratuko da.


GARRANTZITSUA: Errespetatu egin beharko dira osasun-agintariek COVID-19 prebenitzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia mantentzeari buruzkoak, edo, halakorik ezean, babes fisikorako, eskuen higienerako eta arnas etiketarako ordezko neurriak. (SND/399/2020 Agindua, 7.2 artikulua, eta SND/414/2020 Agindua)

VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL ZUMAIA
Una vez que hemos empezado, ¡no paramos!
 
Para quienes prefieran la playa a la montaña, hemos organizado también para el día 27, una jornada, junto con el Ayuntamiento de Zumaia, para la eliminación y control de especies exóticas invasoras (EEI) en la duna de Santixo, en Zumaia.

Se trata de una zona de alto valor ecológico pero con una importante presencia de EEI. Especies como Oenotera glazioviana, conocida como Onagra, Connyza sp o Carpobrotus, son especies que, seguramente conocerás de siempre, que es posible que aprecies por su belleza y que puede que asocies con un entorno sano. Pero que se trata de especies introducidas de forma artificial que ocupan el espacio que deberían ocupar especies autóctonas. Las especies exóticas invasoras son un enorme problema para la biodiversidad en todo el mundo y las dunas son ecosistemas especialmente sensibles a ello. Como siempre, antes de empezar la actividad, explicaremos algo más sobre esta cuestión y, claro está, daremos indicaciones precisas para identificarlas y extraerlas de manera segura. 

Recordad que todos debemos acudir con nuestra mascarilla. Mantendremos la distancia y, solo en aquellos momentos en que trabajemos bien separados, nos quitaremos la mascarilla. Os agradecemos la responsabilidad.

Leed bien los detalles para proporcionarnos todos los datos necesarios para la inscripción.
 
     QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE     
Solo mayores de 18 años. 
Si tienes cualquier síntoma compatible con COVID -19, estás en aislamiento o cuarentena o crees que puedes haber estado en contacto con personas que lo tienen, por favor, actúa con responsabilidad y no acudas. Insistimos, habrá más jornadas.
     SÁBADO 27 JUNIO - 09:30    
UBICACIÓN: Aparcamiento de Santixo. UBICACIÓN 
     MATERIAL NECESARIO    
MASCARILLASERÁ OBLIGATORIA para toda la jornada, exceptuando los momentos en los que podamos mantener la distancia mínima entre nosotros. Aquí también te pedimos que seas responsable: puede hacer calor y molestará, pero es por el bien de todos. Procura que no tengamos que pedirte que te la pongas. Mejor si llevas la tuya. 
GUANTES: Nosotros te proporcionaremos guantes de trabajo. 
AGUA: trae tu cantimplora llena desde casa con agua para toda la mañana. 
COMIDA: puedes llevar algo para picar a media mañana: fruta, por ejemplo. 
ROPA: mira la previsión para traer ropa de agua, si llueve o protector solar, gorra, etc, según proceda.
CALZADO: botas de monte o similar.
   OBLIGATORIO INSCRIBIRSE   
en info@lurgaia.org antes del jueves 25 y hasta las 13:00.
   DATOS NECESARIOS   
1. Nombre, apellido y edad de todos los asistentes
2. Municipio de procedencia
3. Un nº de móvil de contacto (por si surgen imprevistos, solo se usará para esto)


POR FAVOR: si te apuntas, no faltes, a no ser que sea por algo muy importante y avisa lo antes posible. Seguramente, mucha gente se habrá quedado sin plaza y, si no vas, quedará vacía.

IMPORTANTE: Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas: al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. (Art 7.2 Orden SND/399/2020 y Orden SND/414/2020)

1 comentario:

  1. Qué pena estar tan lejos!! Seguiré vuestra actividad por aquí, ahora que os he descubierto.

    Os dejo mi web de divulgación sobre conservación de la biodiversidad ibérica, por si os resulta de interés

    https://conservacionibericanatura.es/

    Abrazos

    ResponderEliminar