jueves, 21 de junio de 2018

Ekainak 9 Junio. Nueva vistia a UNDABASO y eliminación de EEI.


 

LARUNBATA 9 SÁBADO. UNDABASO

Ya sabemos que tanta lluvia aburre y que estamos deseando que llegue el sol y el calorcito. Pero está claro que no todos opinan igual. El pasado sábado 9, volvimos a visitar los terrenos de Undabaso. Allí pudimos comprobar cuánto están creciendo esta primavera los árboles y arbustos plantados hasta ahora. Esta primavera está siendo especialmente favorecedora y debe ser por tanta agua. El caso es que algunos árboles han crecido hasta medio metro del estirón primaveral. Y aún crecerán más esta temporada.

Algunos de nuestros voluntarios se estrenaban el sábado. Y se estrenaron con las E.E.I. (Especies Exóticas Invasoras). 

Sorbus aucuparia
Bai, hainbeste euria nekagarria da eta eguzkia eta beroaren zain gaude, bai. Baina guztiek ez dira iritzi berekoak. Pasa den larunbatean, 9an, bisitatu genuen Undabasoko lursailak berriz. Orain arte landatutako zuhaitz eta zuhaizkak zenbat hasi diren baieztatu genuen. Udaberri hau bereziki ona izan da eta urari esker dela deritzogu. Dena den, zuhaitz batzuk metro erdi hazi dira aurten eta oraindik ez dute denboraldia amaitu.
Boluntario berri batzuk etorri ziren larunbatean. Eta bere lehenengo lana EEIekin (Espezie Exotiko Inbaditzailleak) izan zen.


Primero empezamos eliminando dos pequeñas poblaciones de crocosmia x crocosmiiflora que estaban junto a la carretera. Y decimos “estaban” porque acabamos con ellas y eso no suele ser común. Aunque estaremos atentos a reapariciones. Esta preciosa planta, que tiene su origen en un cruce de especies producidas para jardinería, causa grandes estragos, sobre todo en los márgenes de los arroyos, debido a su resistencia y a su alto poder colonizador. El agua arrastra los bulbos y así colonizan nuevas zonas. Por otra parte, son complicadas de eliminar ya que generan multitud de bulbos y hay que deshacerse de ellos con mucho cuidado: allá donde caiga uno, puede crear una nueva población. Así que, vigilaremos, claro.

Crocosmia x crocosmiiflora

Lehenik, errepidearen alboetan zegoen crocosmia x crocosmiiflora multzo pare bat ezabatzen. Ez da ohikoa crocosmiarekin ezabatzu hitza erabiltzea baina honetan uste dugu baietz, betiko desagertuko direla eremu horretan. Landare eder hau, lorezaintzarako bi espezien artean egindako gurutzea da eta oso kalte handiak eragiten ditu, batez ere, erreka marjinetan, erresistentzia eta kolonizazio indar handia duela eta. Errekako urak erraboilak arraskatzen ditu eta, horrela, eremu berrietara zabaltzen da. Beste alde batetik, erraboil ugari sortzen du eta oso korapilatuta. Arreta handiz bota behar da zaborrara, ez organikoetara. Non bat erori, hor beste multzo bat sortzen da. Beraz, oso erne egongo gara berriro hazi ez daitezela.

Robinia Pseudoacacia
Y, ya en los terrenos de Undabaso, nos dedicamos a intentar mantener bajo control a la persistente Robinia Pseudoacacia. Toda la vegetación ha crecido tanto que costaba encontrarlas. Pero ¡vaya si las encontramos!. Desgraciadamente, ellas también han agradecido la bonanza. Y, aunque algunas han crecido casi más que lo que hemos plantado, se nota cierta debilidad en los rebrotes y cada vez van teniendo menos espacio que colonizar y menos luz para crecer.


Eta Udabasoko lursailetan hain gogorra den Robinia Pseudoakacia kentzen egon ginen, kontrol behean mantentzeko. Hain altuak daude belarrak eta suhaizkak zaila zela akaziak aurkitzea. Baina bai zeuden! Zoritxarrez haiek ere eskertzen dute hainbeste euria. Baina, nahiz eta batzuek gure landatitako suhaitzak baino altuagoak egon, indar gutxiago dutela ematen du, gero eta leku gutxiago dute okupatzeko eta argia falta zaie.

Acabamos la jornada con nuestro clásico hamaiketako en el frontón de Ibarruri para reponer fuerzas y sacarnos alguna espina de robinia.
¡Buen trabajo!

 

Jardunaldia hamaitzeko, gure betiko hamaiketakoa Ibarruriko frontoian egin genurn indarrak berreskuratzeko eta arantzaren bat kentzeko ere!

Eskerrik asko!
Fundación Lurgaia Fundazioa
Natur Ondarearen Kontserbazio eta Kudeaketarako Fundazioa
Fundación para la Conservación y Gestión del Patrimonio Natural


15 años en la recuperación del bosque autóctono, la conservación y la divulgación de la naturaleza.
Gestionamos más de 250 hectáreas en 155 terrenos mediante acuerdos de custodia (cesión de uso y/o compra-venta). Desde el comienzo del programa Quercus en 2003 se han plantado más de 100.000 árboles y arbustos, de 30 especies, principalmente en Jornadas de Voluntariado Ambiental.

lurgaiaSocios

15 urte bertoko basoen berreskuratzean, kontserbazioan eta natura zabalkuntzan.
Gaur egun 250 hektarea baino gehiagoko 155 lursail kudeatzen ditugu kustodia akordioen bidez (dohaintza edota erabiltzeko lagata). Quercus programaren hasieratik, 2003. urtean, 100.000 zuhaitz eta zuhaixka baino gehiago landatu ditugu, 30 espezietakoak, gehien bat Ingurumen Boluntarioen Jardunaldietan.


Ekainak 10 Junio. GETXO. Protegiendo nuestros Brezales IGANDEA 10 DOMINGO. GETXO
Y el domingo nos juntamos en Getxo, en una nueva jornada para el control de especies invasoras en los brezales de Getxo. De la mano del Ayuntamiento de Getxo, llevamos 3 años actuando en esta zona. Se trataba, en esta ocasión, de eliminar unos Tarays o Tamarix y algunos ejemplares de Pittosporum de gran tamaño dentro de la zona del vallado que protege el brezal. 
Casi tan importante como esta labor, fue la labor divulgativa que llevamos a cabo entre los asistentes y, sobre todo, entre las personas que paseaban por la zona. Estos tarays se conocen erróneamente como tamarindos y se tienen como autóctonos, pero no lo son. Algo parecido sucede con el Pittosporum, que es una especie muy valorada en jardinería para la realización de setos y tiene una floración muy bonita. Pero ambas son especies exóticas que ocupan el espacio que debería ocupar la vegetación propia de la zona.

Tamarix

Eta igandean, Getxon elkartu ginen, espezie exotiko inbaditzaileen kontrolerako jardunaldi berri batean, Getxoko txilardietan. Getxoko Udaleren eskutik, 3 urte daramatzagu lanean eremu honetan. Honetan, babesturiko eremu barruan dauden Taray edo Tamarix zuhaitz batzuk eta Pittosporum handi batzuk kentzeko asmoz joan ginen. 
Lan hor bezain garrantzitzua izan zen egindako zabalkunde lana etorritakoen artean eta baita ere handik paseatzen ari zirenen artean. Taray, edo txarto deitutako Tamarindo zuhaitz hauek bertokoak direla uste du jendeak baina ez dira. Antzerako zerbait gertatzen da Pittosporum zuhaizkarekin. Lorezainan asko baloratutako espezie hau pezoiak egiteko erabiltzen da eta oso lora politak ditu. Baina biak espezie exotikoakdira eta bertoko landaretzak okupatu beharko zuten espazioak okupatzen dituzte.
Serapias strictifloraEl vallado de esta zona aparece cortado periódicamente y eso nos hace pensar que es necesaria más información a los vecinos que visitan habitualmente la zona. Unos carteles informaban de la actividad e invitaban a cualquiera que pasara por allí a preguntar o, incluso, a participar. Y fueron muchos los que preguntaron. La mayoría de ellos, al ver la labor que se estaba realizando, nos dieron las gracias por ello. Algunas personas se mostraron molestas al vernos cortar los árboles y es comprensible. Así que seguiremos trabajando con esas herramientas: nuestros voluntarios y voluntarias, nuestras tijeras y hachas y nuestra divulgación. Y seguiremos insistiendo en la protección de estos brezales costeros ya que son unos ecosistemas de gran riqueza y valor para todos.Eremu honetako hesia behin eta berriz agertzen da apurtuta eta horrek esaten digu eremuatik pasatzen den jendearen artean eta auzokideen artean argibide gehiago behar dela. Kartel pare bat ipini genuen jardunaldiaren berri ematen eta handik pasatzen zirenei galdetzera edota parte hartzera gonbidatzen. Eta asko izan ziren galdetu zutenak. Gehien bat, egindako lana ikustean, eskertu ziguten gure lan hori. Beste batzuk, zuhaitzak mozten ikustean, zirikatu ziren, eta, alde batetik ulergarria da. Beraz, gure lanetan jarraituko dugu, daukagun tresna hoberenekin. Hau da: gure boluntarioak, guraizeak, aizkorak eta gure dibulgazioarekin. Eta behin eta berriz joango gara txilardi hauek babestera guztiontzako ondarea eta ekositema aberatsak direlako.
Y, después del duro esfuerzo, la ensalada y la tortilla saben mucho mejor. Nos encanta ver tantas caras nuevas y algunas tan jóvenes.

Eta hain ahalegin gogorra eta gero, entsalada eta patata tortila goxoago dira. Aurpegi berriak eta hain gazteak ikustea zoragarria da.

Gracias por venir y muchas gracias por vuestro esfuerzo. 
¿Nos vemos en la próxima? 
Eskerrik asko etortzeagatik eta ahaleginagatik.
Urrengoan ikusiko gara ezta?

Fundación Lurgaia Fundazioa
Natur Ondarearen Kontserbazio eta Kudeaketarako Fundazioa
Fundación para la Conservación y Gestión del Patrimonio Natural


15 años en la recuperación del bosque autóctono, la conservación y la divulgación de la naturaleza.
Gestionamos más de 250 hectáreas en 155 terrenos mediante acuerdos de custodia (cesión de uso y/o compra-venta). Desde el comienzo del programa Quercus en 2003 se han plantado más de 100.000 árboles y arbustos, de 30 especies, principalmente en Jornadas de Voluntariado Ambiental.

lurgaiaSocios

15 urte bertoko basoen berreskuratzean, kontserbazioan eta natura zabalkuntzan.
Gaur egun 250 hektarea baino gehiagoko 155 lursail kudeatzen ditugu kustodia akordioen bidez (dohaintza edota erabiltzeko lagata). Quercus programaren hasieratik, 2003. urtean, 100.000 zuhaitz eta zuhaixka baino gehiago landatu ditugu, 30 espezietakoak, gehien bat Ingurumen Boluntarioen Jardunaldietan.


martes, 19 de junio de 2018

Ekainak 30 Junio Undabaso

Ekainak 30 larunbaterako prestatu dugu jardunaldi berri bat Undabason.
 
Animatzen zara?

Erdia, egun hezigarria, eta beste erdia, laneguna. Berreskuratzen ari garen lursoiletatik ibilbide didaktiko bat egingo dugu eta orain arte egindako lanari buruz eta geratzen denari buruz hitz egingo dugu bertan. Beti bezala, geldialdiak egiten joango gara proiektuaren egoera eta eremu ezberdinen datu batzuk kontatzeko.

Goizaren tarte bat ere izango dugu akazia faltsuak kentzen, pixka bat kontrolatzeko. Eta bukatzeko gure hamaiketakoa, beti bezala.

Hitzordua, beti bezala, goizeko 9:30tan izango da, Ibarruriko elizaren parking-ean (ikusi kokapena
HEMEN).

LURGAIA Fundazioak lan egiteko beharrezko diren material guztiak eramango ditu (eskularruak eta tresnak). Zuek ekarri zure kantimplora, ura nahikorekin, eta behar duzun guztia goiza pasatzeko hamaiketako ordua heldu arte. Aurreko egunetan eguraldiaren aurreikuspena begiratu eta arropa eta oinetako egokiak ekarri (mendiko edo ur botak) lokatza egon daitekelako edo eguzkirako krema eta txanoa eguraldiaren arabera

Gogoratu izena ematea ezinbestekoa dela. Kotxerik ez baduzu edota kotxea konpartitzea ez bazaizu inporta, abisatu kotxeetan antolatu gaitezen:
Animatu eta parte hartu!
 
 
Hemos organizado una nueva jornada para el sábado 30 de junio en Undabaso.

¿Te animas?

Haremos una jornada mitad didáctica, mitad de trabajo con un recorrido didáctico por los terrenos en recuperación e iremos explicando el trabajo que se ha hecho en la zona y el que queda por hacer. Como de costumbre, iremos haciendo diferentes paradas explicativas para hablar sobre el estado del proyecto, y de las diferentes zonas que vayamos visitando.

También dedicaremos una parte de la jornada a eliminar el rebrote de las falsas acacias para mantenerlas bajo control. Luego, acabaremos la mañana con el tradicional hamaiketako.

La cita será a las 9:30 de la mañana en el parking de la iglesia de Ibarruri (ver localización
AQUÍ).


La Fundación LURGAIA se encarga de los materiales (guantes y herramientas). Solo lleva tu cantimplora con agua y lo que necesites para aguantar hasta el hamaiketako, al final de la mañana. Consulta la previsión del tiempo y lleva ropa y calzado adecuado (botas de agua o de monte) por si la zona está embarrada o gorra para el sol y crema solar si el tiempo así lo pide.
Recuerda que es necesario inscribirse. Si no tienes de medio de transporte o tienes y no te importa compartirlo, avísanos para organizarnos en coches.
 
¡Te esperamos!


Fundación Lurgaia Fundazioa
Natur Ondarearen Kontserbazio eta Kudeaketarako Fundazioa
Fundación para la Conservación y Gestión del Patrimonio Natural


15 años en la recuperación del bosque autóctono, la conservación y la divulgación de la naturaleza.
Gestionamos más de 250 hectáreas en 155 terrenos mediante acuerdos de custodia (cesión de uso y/o compra-venta). Desde el comienzo del programa Quercus en 2003 se han plantado más de 100.000 árboles y arbustos, de 30 especies, principalmente en Jornadas de Voluntariado Ambiental.

lurgaiaSocios


15 urte bertoko basoen berreskuratzean, kontserbazioan eta natura zabalkuntzan.
Gaur egun 250 hektarea baino gehiagoko 155 lursail kudeatzen ditugu kustodia akordioen bidez (dohaintza edota erabiltzeko lagata). Quercus programaren hasieratik, 2003. urtean, 100.000 zuhaitz eta zuhaixka baino gehiago landatu ditugu, 30 espezietakoak, gehien bat Ingurumen Boluntarioen Jardunaldietan.Luzarra 16, 3, 2 - 48014 - Bilbao. Bizkaia
Tel. 946 576 110 - 606 14 18 37
e-mail: info@lurgaia.org

“Copyright © 2018 Fundación Lurgaia Fundazioa, All rights reserved.


Tus datos personales serán tratados por Fundación LURGAIA Fundazioa con la finalidad de prestar nuestros servicios y mantenerte informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la Fundación, en base a la relación contractual que nos une. Se cederán los datos necesarios para llevar a cabo el servicio solicitado a empresas que nos presten servicios. Puedes consultar esa información en nuestra página de privacidad o también en formato papel según consta en nuestro registro de actividades de tratamiento. Del mismo modo, te informamos que puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de tus datos en info@lurgaia.org. CONFIDENCIALIDAD: La información contenida tanto en este e-mail, como en los documentos adjuntos, es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no eres uno de los destinatarios o has recibido este mensaje por error, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información contenida, está prohibida y puede ser ilegal.

Zure datu pertsonalak Fundación LURGAIA Fundazioak prozesatuko ditu gure zerbitzuak eskaintzeko eta Fundazioaren jarduerarekin erlazionatutako gaiei buruz informatuta egoteko, gurekin bat egiten duen harreman kontratuaren arabera. Zerbitzuak ematen dizkiguten dizkizuten enpresei beharrezko datuak emango diegu eskatutako zerbitzua burutzeko. Gure 
pribatutasun-orriaren informazioa kontsultatu dezakezu edo baita paper formatuan ere, tratamendu-jardueren erregistroan erregistratzen baita. Era berean, info@lurgaia.org korreoan, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, mugatzeko eta eramateko eskubideak erabiltzeko kontaktatu ahal duzu. KONFIDENTZIALITATEA: mezu elektroniko honetan jasotako informazioa eta erantsitako dokumentuak informazio konfidentziala eta pribilegiatua da eta pertsonari edo pertsonei zuzendutako erabilera esklusiborako. Mezu honi sartzea ez dago baimenduta adierazitakoa den beste pertsona bati.Ez bazara hartzaileetako bat edo akatsez jaso ba duzu, bikoizketa, erreprodukzioa, banaketa eta jasotako informazioaren edozein erabilera debekatuta dago eta legez kanpokoa izan daiteke.”
 

lunes, 4 de junio de 2018

ASTEBURU HONETARAKO DEIALDIA / CONVOCATORIA PARA ESTE FIN DE SEMANA

Este fin de semana tenemos jornada doble. ¿Te apuntas?
Asteburu honetan bi jardunaldi antolatu dugu. Apuntatu nahi?


LARUNBATEAN : UNDABASO : SÁBADO


El sábado 9 de junio en Undabaso, haremos una jornada mitad didáctica, mitad de trabajo. Visitaremos Undabaso que está en plena explosión primaveral. Y quienes no hayáis tenido oportunidad de visitar los terrenos recientemente adquiridos gracias a nuestra campaña de crowdfunding "NUESTROS BOSQUES, NUESTRO FUTURO" podréis ver el trabajo que se está haciendo en la zona y lo que queda por hacer.

Esta semana se está talando el pinar en el que entraremos a trabajar este otoño y es una buena ocasión para explicar in-situ cómo se trabaja y cuáles son las perspectivas para esos nuevos terrenos.

También dedicaremos una parte de la jornada a eliminar el rebrote de las falsas acacias para mantenerlas bajo control y a eliminar la población de crocosmia, esperemos que de manera definitiva. Luego, acabaremos la mañana con el tradicional hamaiketako.

La cita será a las 9:30 de la mañana en el parking de la iglesia de Ibarruri (ver localización AQUÍ).Ekainak 9 larunbaterako prestatu dugu jardunaldi hau. Erdia, egun hezigarria, eta beste erdia, laneguna. Undabasoko lursoilak bisitatu eta udaberriarekin lehertu egin diren berdeak ikusiko ditugu jardunaldi honetan. Gainera, "GURE BASOAK, GURE ETORKIZUNA" crowdfunding kanpainian lortutako lursoil berriak bisitatzeko aukera izango duzue, orain arte aukerarik izan ez duzuenak.
Goizaren tarte bat ere izango dugu akazia faltsuak kentzen, pixka bat kontrolatzeko eta crocosmia erabat akabatzeko (hala espero dugu) alde txiki batean. Eta bukatzeko gure hamaiketakoa, beti bezala.


Aste honetan,  udazkenean lanera sartuko garen pinudia mozten ari da eta une ezin hobea da han bertan ikusteko nola lan egiten den pinudiekin eta zeintzuk diren aukerak lursoil berri hauetan datorren urteetarako.


Hitzordua, beti bezala, goizeko 9:30tan izango da, Ibarruriko elizaren parking-ean (ikusi kokapena HEMEN).


IGANDEAN : GETXO : DOMINGO


Y el domingo 10, seguimos con más acción. Nos vemos en los brezales costeros de Getxo para una jornada de control de invasoras, continuando con el proyecto de conservación de los brezales atlánticos costeros, junto con el Ayuntamiento de Getxo. También explicaremos el proyecto y la importancia de estos ecosistemas.

Nos vemos el domingo 10 de junio a las 9:30h en el parking de Azkorri (ver ubicación AQUÍ).

¡Te esperamos!

Eta 10ean, igandean, ekintza gehiago. Getxoko kostaldeko txilardian topatuko gara, kostaldeko txilardi atlantikoen kontserbazio proiektuan jarraituz, Getxoko Udalarekin batera. Era berean, ekosistema hauen garrantzia eta proiektua azalduko dugu eta espezie inbaditzaileen kontrola egingo dugu ere.

Hitzordua: igandea, ekainak 10, 9:30tan Azkorriko parkinean (ikusi kokapena HEMEN)
Animatu eta parte hartu!

......................................................................................

La Fundación LURGAIA se encarga de los materiales para ambas actividades (guantes y herramientas). Solo lleva tu cantimplora con agua y lo que necesites para aguantar hasta el hamaiketako, al final de la mañana. Consulta la previsión del tiempo para llevar ropa y calzado adecuados o gorra para el sol y crema solar si el tiempo así lo pide.

Recuerda que es necesario inscribirse en info@lurgaia.org indicando a qué actividad/es quieres asistir. Si no tienes medio de transporte o tienes y no te importa compartirlo, avísanos para organizarnos en coches.

LURGAIA Fundazioak lan egiteko beharrezko diren material guztiak eramango ditu (eskularruak eta tresnak). Zuek ekarri zure kantimplora, ura nahikorekin, eta behar duzun guztia goiza pasatzeko hamaiketako ordua heldu arte. Aurreko egunetan eguraldiaren aurreikuspena begiratu eta arropa eta oinetako egokiak ekarri edota eguzkirako krema eta txanoa eguraldiaren arabera.


Gogoratu izena ematea ezinbestekoa dela info@lurgaia.org helbidera idatziz. Esaiguzu zein jardunaldi edo jardunaldietara apuntatzen zaren. Kotxerik ez baduzu edota kotxea konpartitzea ez bazaizu inporta, abisatu kotxeetan antolatu gaitezen.