viernes, 23 de enero de 2015

Los voluntarios volvieron al vivero con mucho entusiasmo


El pasado sábado 17 de enero inaugurábamos las actividades de voluntariado ambiental de este año 2015 con una nueva jornada de voluntariado ambiental, y en esta época, tocaba poner en marcha el vivero de planta autóctona.

Tal y como os hemos comentado en multitud de ocasiones, una de las líneas de trabajo más importantes de la Fundación Lurgaia es el Programa Quercus, cuyo fin es la conservación y restauración de nuestros bosques autóctonos, y para lo cual nos apoyamos en cuatro pilares básicos: la custodia del territorio como herramienta de gestión, el origen de la planta como criterio de actuación, el trabajo voluntario como forma de participación e implicación ciudadana y la sucesión ecológica como base de actuación. En el caso del origen de la planta, la utilización de especies y ejemplares procedentes de la propia región objeto de restauración es una garantía de adaptación de las plantas y una medida de conservación de la biodiversidad genética. En el año 2004 la Fundación Lurgaia puso en marcha un pequeño vivero de planta autóctona, en el que obtener planta de las especies forestales tanto arbóreas como arbustivas más significativas presentes de forma natural en este territorio, por medio de la germinación de semillas seleccionadas y recolectadas por nosotros mismos garantizando así su origen y calidad, así como gracias al engorde de pequeños ejemplares provenientes de otros viveros de planta autóctona.

A pesar de las previsiones de mal tiempo, con lluvia y frío, algo más de 30 voluntarios participaron en esta nueva jornada. En primer lugar, y como es habitual en las diferentes jornadas de voluntariado ambiental, se explicaron los diferentes aspectos sobre la importancia de disponer de un vivero propio de planta autóctona, la importancia del origen de la planta, así como las diferentes actuaciones que son necesarias realizar en él a lo largo del año para su mantenimiento y para así conseguir la planta necesaria.

Joan den larunbatean, urtarrilak 17, ingurumen-boluntarioen bidezko aurtengo jarduerei heldu genien, halako beste jardunaldi baten bidez. Sasoia aintzat hartuta, bertako landareen mintegia abian ipintzea izan zen gure zeregina.

Hainbatetan komentatu izan dizuegunez, Lurgaia Fundazioaren lan-ildoetan garrantzitsuenetako bat da Quercus Programa, gure bertako basoak kontserbatzea eta leheneratzea duena helburu. Hura erdiesteko lau oinarri nagusi definitu ditugu: lurraldearen zaintza kudeatzeko tresna gisa, landarearen jatorria jarduteko irizpide gisa, borondatezko lana herritarrek parte hartzeko eta engaiatzeko modu gisa, eta segida ekologikoa funtsezko oinarri moduan. Landarearen jatorriari dagokionez, leheneratu beharreko lurraldeko bertako espezieak eta aleak erabiltzen ditugu, horixe baita landareak egokitzeko bermea eta, aldi berean, biodibertsitate genetikoa kontserbatzeko neurria. 2004. urtean bertako landareen mintegi txiki bat ipini zuen abian Lurgaia Fundazioak, inguruko lurretan berez bizi diren basoetako zuhaitz- eta zuhaixka-espezie esanguratsuenen landare gazteak nondik lortu izatearren. Guk geuk bildutako eta hautatutako haziak ernalduta lortutako aleak dira, eta horrelaxe bermatzen dugu haien jatorria eta kalitatea. Halaber hazi ditugu bertan bertako landareen beste mintegietatik ekarritako ale txikiak.

Eguraldi txarra, haizea eta hotza, iragarrita egonagatik, 30 boluntariok baino gehiagok hartu zuten parte jardunaldian. Aurrena, boluntarioekin egiten ditugun jardunaldi hauetan egin ohi dugunez, berako landareen mintegi propioa edukitzea eta landareen jatorria bermatua izatea zeinen garrantzitsua den azaldu genuen. Orobat adierazi genien mintegian urte osoan zer lan eta jarduera egin behar izan diren, nahi eta behar ditugun landareak lortuko baditugu.
Con todo listo, los voluntarios se pusieron manos a la obra, y a pesar del aspecto inicial del vivero donde no se veía bien la cantidad de planta existente en el mismo y que parecía un trabajo realmente difícil de acabar, el resultado fue espectacular. Además de organizar y acondicionar todos los caballones y de liberar de herbáceas los mismos, se localizaron pequeños ejemplares provenientes de la regeneración natural de semillas de la zona para poner a engordar, se seleccionaron algunos ejemplares de gran porte para próximas plantaciones y se revisó todo el vallado perimetral para evaluar posibles entradas de corzo, y donde por fin, no había ningún agujero.

Dena prest zegoela, lanari ekin zioten boluntarioek. Hasieran mintegian zenbat landare zegoen ezin antzeman bazitzaion ere, eta egin beharrekoak benetan lan zaila bazirudien ere, ikusgarria izan zen emaitza. Ildo-bizkar guztiak antolatu, egokitu eta jorratu ez ezik, inguruko zuhaitzetatik eroritako hazietatik berez ernaldutako ale gazte txiki ugari aurkitu ere egin genituen. Horiek hazten ipini ziren, eta beste ale handi batzuk hautatu genituen aurki aldatzeko. Inguruko itxitura osoa ere miatu genuen, orkatza sartzeko moduko zulorik ote zegoen: ez zegoen halakorik.


Gracias al gran trabajo de los voluntarios se puede ver cómo se va despejando la tierra 
de las diferentes herbáceas y empiezan a destacar los árboles y arbustos autóctonos.
Boluntarioan jorratze-lan finari esker ikus daiteke nola ez den belarrik ia ageri eta 
nola hasiak diren nabarmentzen bertako zuhaitz eta zuhaixkak.El antes y el después...
Jardun aurretik eta jardun ondoren…

¡¡¡ Un trabajo espectacular!!!
Lan ikusgarria!!!¡¡¡ Muchas gracias a todos!!!
Milesker guztioi!!!


Esta actuación se encuentra enmarcada dentro del proyecto "Voluntariado, Custodia del Territorio y Restauración de Bosques"subvencionado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco dentro de la línea de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de voluntariado ambiental, cuya resolución ha tenido lugar hace unas semanas, y por la que actuaciones como las llevadas a cabo durante todo el año 2014, dentro del Programa Quercus de conservación y restauración de nuestros bosques autóctonos, en Abadiño, Alonsotegi, Larruskain y Undabaso y en el vivero de planta autóctona, la recogida de semillas autóctonas, una charla sobre la Custodia del Territorio, así como cuatro actuaciones más que nos quedan por delante, han sido y serán subvencionadas en el marco de dicho proyecto.

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politikako sailak ingurumenaren arloko boluntariotzako proiektuak gauzatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuentzako diru-laguntzen deialdiaren baitan diruz lagundutako “Boluntariotza, Lurraren Zaintza eta Baso Leheneratzea” proiektuaren esparruan kokatzen da ekimen hau. Duela aste batzuk ebatzi zen deialdia, eta haren bitartez eta haren testuinguruan lagundu eta lagunduko dira diruz 2014an gure baso autoktonoak kontserbatzeko eta leheneratzeko Quercus Programaren barruan Abadiñon, Alonsotegin, Larruskainen, Undabason eta landare autoktonoen haztegian egindako ekintzak, hazi autoktonoen bilketa, hitzaldia eta hemendik aurrera egin behar ditugun beste lau ekintza ere.Y recuerda..., 

la campaña "CONTIGO MÁS ÁRBOLES" sigue abierta

No hay comentarios:

Publicar un comentario